Šią savaitę Kauno kolegiją lydėjo du svarbūs įvykiai: žurnalo „Reitingai“ paskelbti rezultatai, pagal kuriuos valstybinių kolegijų reitinge Kauno kolegija užėmė antrąją vietą bei išorinis tarptautinis kolegijos veiklos vertinimas. Pasak Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovės Ingos Stravinskienės, pastarasis įvykis Kauno kolegijai yra itin svarbus, įrodantis aukštosios mokyklos veiklos kokybę, sutelkiantis bendruomenę bendrų tikslų siekimui.

„Išorinis vertinimas yra labai reikšmingas ir svarbus bet kuriai aukštajai mokyklai, nes jo metu tarptautiniai ekspertai įvertina, kaip efektyviai ir rezultatyviai dirba aukštoji mokykla, kokia jos veiklos kokybė. Taip pat svarbus ir pats pasiruošimo vertinimui procesas, kuris Kauno kolegijoje truko ilgiau nei metus ir sutelkė visą kolegijos bendruomenę dar kartą atidžiai įsivertinti savo veiklos stiprybes, tobulintinus aspektus, galimybes veiklos plėtrai.

Nors rengdami naująją, 2021–2025 m., veiklos strategiją itin išsamiai ir atsakingai atlikome savo veiklos analizę bei nubrėžėme ateities kryptis, tačiau savianalizės, reikalingos išoriniam vertinimui, rengimo metu dar kartą grįžome penkerius metus atgal, ir visi kartu įsivertinome savo veiklos procesus ir veiklos rezultatus išorinių reikalavimų kontekste. Visas šis susitelkimas – tai vienos iš mūsų kolegijos vertybių – bendruomeniškumo – puoselėjimas.  Toks bendruomenės sutelkimas, manau, paskatins mus dar aktyviau siekti tų tikslų, kuriuos esame išsikėlę kolegijos strategijoje. Kaip kitaip, juk mūsų organizacijoje dėmesys kokybės kultūros puoselėjimui yra itin didelis“, – sako Valdymo ir kokybės departamento vadovė. I. Stravinskienė taip pat atskleidžia, jog išorinis aukštosios mokyklos vertinimas svarbus ne tik esamiems, bet ir būsimiems jos bendruomenės nariams.

Inga Stravinskienė

„Išorinis aukštosios mokyklos vertinimas parodo tarptautinių ekspertų nuomonę ir įvertinimą dėl to, kaip dirba aukštoji mokykla, ar savo veiklą vykdo kokybiškai, ar tinkamai siekia išsikeltų tikslų, ar tinkamai įgyvendina savo veiklos strategiją. Šio vertinimo rezultatai, kurių nekantriai lauksime, yra labai svarbūs, nes teigiamas įvertinimas yra ir tam tikras kokybės ženklas“, – apie šio vertinimo svarbą, praėjus trijų dienų ekspertų vizitui, sako Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovė I. Stravinskienė.

Pirmosios tarptautinių ekspertų išvados: esate organizacija, kuri vadovaujasi savo vertybėmis

Pasibaigus tris dienas trukusiam tarptautinių ekspertų vizitui, kurio metu vyko pokalbiai su Kauno kolegijos vadovais, darbuotojais, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais, buvo vertinama materialinė kolegijos bazė, ekspertai Kauno kolegijos bendruomenei pristatė pirmąsias išvadas. Pristatymo metu Kauno kolegija buvo įvardyta kaip europietiška, proaktyvi aukštoji mokykla.

„Jūs esate organizacija, kuri vadovaujasi savo vertybėmis. Iš to, ką pamatėme ir girdėjome, įsitikinome, kad esate institucija, kuri siekia bendrų tikslų, nuoseklaus jų įgyvendinimo. Kauno kolegija yra tokia patraukli darbuotojams ir studentams, kad darbuotojai čia dirba ilgą laiką ir neplanuoja išeiti, o absolventai sugrįžta dirbti. Kaip jūsų stiprybę galime įvardyti ir aktyvų siekį gauti grįžtamąjį ryšį, kuris apima tiek bendruomenės narius, tiek išorę. Taip pat išsiskiriate savo įsipareigojimu teikti praktiškas studijas“, – kalbėjo grupės vadovas prof. Colin Raban.

„Kai dirbau Jungtinėje Karalystėje, vienas iš indikatorių, leidžiančių spręsti, ar aukštoji mokykla veiklą vykdo kokybiškai, buvo ekspertų noras joje likti ilgiau. Šias pastarąsias dienas mes tikrai jautėme, kad norėtume likti Kauno kolegijoje. Darbuotojų atsidavimas organizacijai, maža jų kaita, studentų ir absolventų atsakymai į klausimus pokalbių metu paliko išties teigiamą įspūdį. Jūs kuriate pridėtinę vertę ne tik regionui, bet ir visai šaliai“, – pirmosiomis išvadomis dalijosi prof. C. Raban.

Tarptautinių ekspertų vertinimo grupę sudarė:

  1. Prof. Colin Raban (grupės vadovas), nepriklausomas švietimo konsultantas, Derbi universiteto (University of Derby) profesorius emeritas (Jungtinė Karalystė);
  2. Sinead O‘Sullivan (grupės sekretorius), Limeriko universiteto (University of Limerick) kokybės direktorė (Airija);
  3. Prof. Laust Joen Jakobsen (akademinės bendruomenės narys), Kopenhagos universiteto kolegijos (University College Copenhagen) programų vadovas, Tarptautinės universitetų prezidentų asociacijos (IAUP) narys, Pietų Danijos suaugusiųjų švietimo centro (Adult Education Center Southern Denmark) tarybos pirmininkas (Danija);
  4. Prof. dr. Lukas Scherer (akademinės bendruomenės narys), Šv. Galeno taikomųjų mokslų universiteto Kokybės vadybos ir verslo administravimo instituto (Institute for Quality Management and Business Administration at the FHS University of Applied Sciences St. Gallen) vykdantysis direktoriusšio universiteto EMBA programų direktorius, Šveicarijos kokybės ir vadybos sistemų sąjungos (Swiss union for quality and management systems) auditorius  (Šveicarija);
  5. Gintarė Vaitkienė (socialinių partnerių atstovė), neuroklinikos „Empatija“ vadovė, LR sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos ir palaikomojo gydymo bei mažųjų savivaldybių ligoninių pertvarkos darbo grupės narė (Lietuva);
  6. Ieva Porutytė (studentų atstovė) Vilniaus kolegijos programos Kūrybiškumas ir verslo inovacijos antro kurso studentė (Lietuva).