Balandžio 19 dieną Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas pasirašė prašymą dėl įstojimo į Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos narių gretas.

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija (KKPDA) – organizacija, vienijanti įvairių pramonės šakų ir teikiamų paslaugų įmones, mokymo įstaigas ir atstovaujanti jų interesus. Į kolegiją atvykusios asociacijos vykdančiosios direktorės Editos Gudišauskienės teigimu, organizacija jungia stambias Kauno miesto ir rajono įmones, kurių tarpe ir AB „Achema“, AB „Kauno grūdai“ bei aukštosios mokyklos: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Kauno technikos kolegija ir kt. Asociacijos nariai atlieka svarbų vaidmenį Lietuvos ekonomikos stiprinime ir jos konkurencingumo didinime. Viešnia pristatė veiklos kryptis, tarp kurių – teisėkūra ir jaunimo verslumo ugdymas. Anot E. Gudišauskienės, asociacija organizuoja jaunimo verslumo konferencijas bei studentams atveria įvairias praktikų galimybes. Susitikimo metu buvo diskutuojama, kokie galėtų būti dviejų organizacijų, Kauno kolegijos ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, veiklų sąlyčio taškai, kur būtų galima bendradarbiauti, tobulėti ir prisidėti prie Kauno regiono vystymosi.

Ketvirtadienio rytą buvo vienbalsiai nutarta, kad aukštosios mokyklos narystė Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijoje bus abipusiai naudinga. Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas komunikacijai Antanas Vaidelys įsitikinęs, kad organizacijos ras bendrą kalbą: „Esate stipri asociacija ir matau, kad Kauno kolegija, aktyviai veikianti mokslo, kultūros ir sporto srityse, gali išplėsti jūsų organizacijos veiklos spektrą. Esu tikras – bendradarbiaudami rasime sričių, kuriose padarysime proveržį“, – kalbėjo pavaduotojas. Artimiausiu metu Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija organizuojamame prezidiume svarstys Kauno kolegijos narystę.