Švietimo mainų paramos fondas šių metų vasario 1 d. paskelbė 2020 m. „Erasmus+“ strateginių partnerysčių papildomo kvietimo konkurso rezultatus.

2020 metų „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių aukštojo mokslo švietimo sektoriaus projektų konkursui Lietuvoje iš viso buvo pateikta 15 paraiškų. Finansavimas skirtas 3 projektams. Kauno kolegija vienintelė iš Lietuvos kolegijų gavo finansavimą projektui pagal šią programą. Kauno kolegijos Projektų skyriaus vyr. specialistės Irmos Servaitės teigimu, tai didžiulis tarptautinės projektinės veiklos pasiekimas institucijai. Nuo šių metų birželio mėnesio Kauno kolegijoje bus įgyvendinamas projektas „Quality of Virtual Studies“.

Projekto tematika ypatingai aktuali dabartiniame pandemijos kontekste. Pasak Valdymo ir kokybės departamento vadovės Ingos Stravinskienės, rengiant šią paraišką orientuotasi ne tik į nuotolinių studijų kokybės užtikrinimą, bet ir į jos vystymą, plėtojimą. Paraiškos rengimui buvo sutelkta Kauno kolegijos darbuotojų grupė, kuri, išanalizavusi aktualiausius nuotolinių studijų kokybės aspektus, išgrynino idėją bei suformavo jos įgyvendinimo kelius.

Anot Kauno kolegijos Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovės dr. Kristinos Bespalovos, laimėtas tarptautinis projektas „Quality of Virtual Studies“ savo veiklomis yra aktualus tiek studentams, tiek dėstytojams. „Mums svarbu, kad virtualioje mokymosi aplinkoje dirbantis dėstytojas gebėtų parinkti tinkamiausius studijų ir vertinimo metodus, užtikrinančius akademinį sąžiningumą, sukurtų besimokančiajam prasmingo dalyvavimo galimybes ir suteiktų reikalingą paramos sistemą“, – teigia dr. K. Bespalova.

Projekto tikslas – plėtoti aukštųjų mokyklų tarptautiškumą (virtualus studentų ir dėstytojų mobilumas, tarpinstitucinės studijos, mobilumo langai) ir gerinti studijų kokybę diegiant technologines ir pedagogines inovacijas (dėstytojų didaktinės, skaitmeninės kompetencijos, mokymo proceso žaidybinimas), kas leis padidinti studijų prieinamumą ir besimokančiųjų motyvaciją.

Projekto partneriai:

  • Savonia University of Applied Sciences (Suomija)
  • Universidad Internacional de La Rioja (Ispanija)
  • School of Coding (Anglija)
  • Poslovno Veleučilište Zagreb School of Business (Kroatija)

Projekto trukmė – 2 metai: nuo 2021-06-01 iki 2023-05-31.