2021–2025 m. Kauno kolegijos strategijoje pabrėžiama, kad 2025 m. kolegija yra matoma kaip pažangi Europos aukštojo mokslo institucija, todėl kryptingai brėžiamos strateginės gairės kolegijos veiklos tarptautiškumo didinimui.

Atliepiant šį tikslą, nuolat plečiamas užsienio aukštųjų mokyklų, su kuriomis bendradarbiaujama, tinklas, skatinamas bendruomenės įsitraukimas į tarptautines veiklas, vykdomi tarptautiniai projektai ir kt. Šiemet, plečiant tarptautinio bendradarbiavimo geografiją, buvo pasirašytos sutartys su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Pietų Korėjos bei Indijos aukštosiomis mokyklomis.

Kauno kolegija, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį su Kalifornijos valstybiniu Čiko universitetu (angl. California State University, Chico), susitarė tęsti ir stiprinti bendradarbiavimo veiklą, kuri bus vykdoma vadovaujantis lygiateisiškumo ir nešališkos abipusės naudos principais, plėtoti akademinius ir kultūrinius mainus, mokslinius tyrimus ir kitą veiklą, kad būtų remiamas universitetų tarptautiškumas ir didinamas jų indėlis į atitinkamų bendruomenių gerovę. Konkrečių bendradarbiavimo planų ateičiai jau turi Kauno kolegijos Verslo fakultetas – fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė, dėstytojas dr. Andrius Brusokas ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė šį rudenį besilankydami Kalifornijos universitete susitiko su studijų programų vadovais, pritarimą bendradarbiavimui išreiškė ir universiteto prorektorė dr. Debra Larson. Trečius metus iš eilės šio universiteto profesorius Matthew Stone atvyksta į Kauno kolegiją ir skaito paskaitas Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programos studentams, dalyvauja susitikimuose su kolegijos socialiniais partneriais. Kitais metais atvykti į Kauno kolegiją planuoja ir kitų sričių mokslininkai.

Bendradarbiavimo galimybės Azijoje praplėstos pasirašius sutartis su Pietų Korėjos Myongji universitetu Seule ir World University of Design, įsikūrusiu Sonipate, Indijoje. Su šiais universitetais 2022 metais pasirašytos ir „Erasmus+“ tarpinstitucinės bendradarbiavimo sutartys, kurios suteikia galimybę pasinaudoti „Erasmus+“ mobilumo stipendijomis realizuojant studentų ir dėstytojų mainus.

Šiais metais pasirašytos net trys dvigubo diplomo sutartys su Thomas More taikomųjų mokslų universitetu (Belgija). Nuo šiol Tarptautinio verslo, Logistikos ir Kibernetinių sistemų ir saugos studijų programų studentai, nustatytą dalį studijų praleidę užsienio aukštojoje mokykloje, turi galimybę įgyti du diplomus – ne tik Kauno kolegijos, bet ir Thomas More taikomųjų mokslų universiteto.

2022 metais taip pat žengtas dar vienas svarbus žingsnis tarptautinio bendradarbiavimo link – pasirašyta institucinė strateginės partnerystės sutartis su Tamperės taikomųjų mokslų universitetu (Suomija). Abi aukštosios mokyklos įsipareigojo skatinti galimybes vykdyti bendradarbiavimo veiklą įvairiais lygmenimis: valdymo, kokybės užtikrinimo, mokymo programų bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų rengimo, pedagoginio tobulinimo, studentų aptarnavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros bei kitose srityse.