Kauno kolegija šiais metais pirmauja Lietuvos aukštųjų mokyklų tarpe pagal patvirtintų paraiškų ir gautų stipendijų skaičių dėstytojų užsieniečių pritraukimui. Šių mokslo metų rudens semestre Kauno kolegijos fakultetuose virtualiai dirba net 14 užsienio dėstytojų iš JAV, Pietų Afrikos, Graikijos, Nyderlandų, Estijos, Lenkijos, Latvijos, Graikijos, Jordanijos, Ispanijos ir kt.

Įvairūs tarptautiniai projektai atliepia vieną iš Kauno kolegijos uždavinių – tobulinti studijų tarptautinio atvirumo prielaidas. „Kviestinių užsienio studijų ir mokslo institucijų dėstytojų judumas yra viena iš svarbiausių priemonių, padedančių plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą, pritraukti aukštos kompetencijos užsienio dėstytojus ir mokslininkus į Kauno kolegiją“, – apie tarptautinių ryšių puoselėjimą bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais pasakoja Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė ir priduria, kad ši veikla yra tęstinė, daugelis kviestinių dėstytojų atvyksta dėstyti į kolegiją jau nebe pirmą kartą.

Valstybė skiria paramą dėstytojų iš užsienio vizitams Lietuvos universitetuose ir kolegijose. Tokią finansavimo iniciatyvą Švietimo ir mokslo ministerija vykdo skatindama šalies aukštąsias mokyklas plėsti atvirumą pasauliui ir kuo aktyviau dalyvauti tarptautiniuose idėjų mainuose. Kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių atvyksta pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius.

Šiemet Kauno kolegijos Verslo fakultete savo žiniomis su studentais dalijosi svečias dr. Hans Lottrupas, dėstytojas praktikas iš Danijos, kuris jau 14 metų yra Danijoje įsteigtos Marketingo ir komunikacijos agentūros „iPLEXUS“ bendrasavininkas. Ilgametė lektoriaus  patirtis  antreprenerystės ir strateginio įmonių valdymo bei socialinio marketingo kampanijų organizavimo srityje prisidėjo prie Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programos novatoriškumo stiprinimo.

Taip pat fakultete dėstė dr. Ivar Soonas iš Estijos, turintis ilgametę praktinę patirtį konsultuojant įvairių verslo pramonės šakų įmones ir aktyviai vykdantis tyriminę veiklą rinkodaros srityje. Šio dėstytojo paskaitose studentai gilino žinias ir įgūdžius tarptautinio marketingo valdymo srityje, susipažino su naujovėmis tarptautinio marketingo ir technologijų srityse, plėtojo bendruosius anglų kalbos įgūdžius bei specifinę profesinę terminologiją, susipažino su naujausių tyrimų integravimu į  studijų procesą ir marketingo procesus. Dr. Ivar Soonas yra aktyviai įsitraukęs į strateginės partnerystės tinklų projektinę veiklą, kurioje dalyvauja ir Kauno kolegijos dėstytojai.

„Galimybė studentams įgyti tarptautinės patirties neišvykstant iš kolegijos yra didelė vertė. Kviestiniai lektoriai studentams suteikia galimybę pasisemti žinių apie skirtingus dėstymo metodus, įgyti tarpkultūrinės patirties“, – sako Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete spalio 8–21 dienomis Pedagogikos katedroje žiniomis ir patirtimi dalijosi dėstytoja iš Latvijos prof. Tija Zirina.

Su profesore iš Latvijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedrą sieja ilgametis ir prasmingas ryšys. „Tai jau ne pirmas dėstytojos vizitas, paskaitos itin patrauklios, inovatyvios ir informatyvios, visada sulaukiame pozityvių studentų atsiliepimų“, – džiaugiasi Pedagogikos katedros vedėja Asta Jakimavičienė.

Taip pat rudens semestre Grafinio dizaino studentams paskaitas veda prof. Costas Mantzalos iš Kipro. Pasak Dizaino studijų programos lektorės Gintarės Jarašienės, planuojama, kad profesorius su studentais sukurs vizualinio stiliaus „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ logotipą. „Dizaino studijų programos dėstytojai ir studentai aktyviai bendradarbiauja su Frederick universitetu įvairiose mainų programose jau daug metų. Dalyvaudami profesoriaus paskaitose studentai įgyja naujų žinių bei įgūdžių dalyko studijose“, – sako lektorė G. Jarašienė.

Kauno kolegijos Technologijų fakultete Kompiuterinių tinklų administravimo studentai jau antrus metus iš eilės turi galimybę klausytis dėstytojo dr. Georgio Ouzouno iš JAV. Šis dėstytojas yra įmonės „ElectrifAi“ viceprezidentas, dirbantis duomenų mokslo srityje, taip pat Elektros ir elektronikos inžinierių instituto profesionalų asociacijos bendruomenės narys ir 5-ių tarptautinių mokslo žurnalų recenzentas.

Dr. Georgio Ouzounis su studentais dalijosi per beveik 20 karjeros metų sukaupta darbo ir mokslinės veiklos patirtimi, dirbant įvairiose mokslo, tyrimų ir verslo institucijose skirtingose šalyse.

Nuo rugsėjo 28 iki spalio 9 d. Multimedijos technologijų studentams paskaitas nuotoliniu būdu vedė profesorė dr. Dianne Helen Welsh iš JAV. Per savo karjerą profesorė dr. D. H. Welsh yra parašiusi septynias knygas („Global Entrepreneurship“, „Case Studies in Global Entrepreneurship“, kt.) ir publikavusi daugiau nei 150 straipsnių verslumo tema. Ji yra sertifikuota verslo konsultantė, teikusi konsultacijas tokioms įmonėms kaip „Hewlett Packard“, „Gymboree“ ir pan. Dr. D. H. Welsh yra pripažinta verslumo srities mokslininkė, įvertinta apdovanojimais už pasiekimus mokslo ir švietimo srityse.

Paskaitų metu studentai generavo verslo idėjas, atliko verslo galimybių studiją, analizavo galimas verslo problemas, nagrinėjo naujų produktų ir paslaugų sėkmės veiksnius. „Labai džiaugiuosi, kad pasauliniu mastu pripažinti mokslininkai įsijungia į Kauno kolegijos dėstytojų gretas. Kviestinių dėstytojų paskaitos didina studijų tarptautiškumą, studijos tampa įvairesnės ir įdomesnės“, – teigia Technologijų fakulteto prodekanė dr. Irma Spūdytė.

Taip pat rudens semestre Maisto technologijos studijų programos studentai turėjo galimybę  klausytis dėstytojo dr. Afam Israel O. Jideani paskaitų. Šis mokslininkas yra Vendos universiteto, esančio Pietų Afrikos Respublikoje, Maisto mokslo ir technologijų fakulteto profesorius, gavęs daugiau nei dešimtį apdovanojimų už aktyvią bei rezultatyvią mokslinę veiklą bei lėšų pritraukimą moksliniams tyrimams plėtoti. Šiuo metu profesorius vadovauja tarpdisciplininei tyrėjų grupei, atliekančiai tyrimus augalinio maisto technologijų ir bioekonomikos srityje.

„Užsimezgęs kontaktas su užsienio universiteto dėstytojais skatina studentus drąsiau rinktis galimybę studijuoti pagal mainų programas ar atlikti praktikas užsienyje. Studentai sužino kokius tyrimus ir problemas sprendžia užsienio tyrėjai, išplečia profesinio suvokimo ribas, gali palyginti Lietuvos ir užsienio valstybės pasiekimus profesijos lauke, tai skatina žingeidumą ir pasitenkinimą studijomis“, – pasakoja Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros vedėja dr. Ina Živatkauskienė, šioje katedroje dirba dėstytojas iš Latvijos, Rygos technikos universiteto, dr. Janis Kaminskis.

Kauno kolegijos Medicinos fakultete studentai turėjo galimybę klausytis dėstytojo Jan Jaap Reinders iš Nyderlandų. Ekspertas nuolat dalyvauja fakulteto organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „HESDIA“, kurioje ne tik skaito pranešimus, bet yra ir mokslinio komiteto narys.

Katedrų vedėjai išskiria, kad dėstytojų iš užsienio vizitai padeda lavinti anglų kalbos įgūdžius bei specifinę profesinę terminologiją, susipažinti su naujausių tyrimų integravimu į studijų procesą, studijų metodų taikymu, įgyti tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių. Be to, dėstytojų vizitai prisideda prie kryptingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo – jungtinių tyrimų vykdymo, tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo plėtojimo, studijų modulių atnaujinimo.

Švietimo ir mokslo ministerija vertindama aukštųjų mokyklų paraiškas finansavimui gauti, atsižvelgė į užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumą ir pagrįstumą, vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai, dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą, užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą, užsieniečio dėstytojo pedagoginę bei mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį, aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją, aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Šiuo metu Kauno kolegija aktyviai dalyvauja paskelbtame konkurse teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2021 m. finansuoti. Dėstytojų iš užsienio vizitų finansavimo konkursas skelbiamas kasmet jau nuo 2012 m.

Daugiau informacijos rasite čia.