Kauno kolegija, prisiimdama atsakomybę išsaugoti kultūrinį paveldą ir siekdama pagerinti studijų aplinką bei plėtoti kultūrinę veiklą, ėmėsi iniciatyvos savo lėšomis renovuoti buvusią pirmąją M. K. Čiurlionio dailės galeriją (A. Mackevičiaus g. 27, Kaune).

Laikinoji M. K. Čiurlionio galerija – pirmasis muziejinis pastatas Lietuvoje, įsikūręs respublikinės reikšmės valstybės saugomo dailės, architektūros ir archeologijos statinių komplekse ir teritorijoje – nedalomame architektūriniame ansamblyje, kuris 2001 m. kovo 13 d. buvo įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Šis unikalus pastatas pastatytas 1924–1925 metais pagal architekto V. Dubeneckio projektą kaip laikina galerija M. K. Čiurlionio kūriniams, pargabentiems iš Maskvos, eksponuoti. 1936 metais M. K. Čiurlionio meno kūriniai buvo perkelti į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų, o pati galerija perduota Menų mokyklos, šiuo metu – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto, žiniai.

Dabar laikinojoje M. K. Čiurlionio galerijoje yra eksponuojami garsių Lietuvos ir užsienio menininkų darbai, rengiamos personalinės parodos, simpoziumai, plenerai, įvairūs meniniai edukaciniai projektai, konkursai, tarptautinės konferencijos, į veiklas aktyviai įtraukiami studentai.

Didžioji dalis Menų ir ugdymo fakulteto komplekso pastatų jau renovuota. Šiuo metu atnaujinama infrastruktūra, kuriama patraukli erdvė studijoms ir prasmingam jaunimo laisvalaikiui, traukos centras besidomintiems menu ir kultūra, socialinė vertė telkiant bendruomenę.

Kauno kolegija tęsia ilgametę iniciatyvą puoselėti Pelėdų kalną: architektūrinis ansamblis yra nuosekliai renovuojamas nuo 2005 m., etapais vykdomi kalną juosiančios tvoros, puoštos skulptoriaus Vinco Grybo sukurtų pelėdų skulptūromis, atnaujinimo darbai, kuriuos inicijavo ir organizuoja Kauno kolegija. Aukščiausiai Kaune plevėsuosianti vėliava, kuri besibaigiant Lietuvos valstybingumo šimtmečio metams, buvo iškelta į 100 metrų aukštį virš jūros lygio ir prie jos įrengta aikštelė, taip pat yra šią vietą įprasminančių gestų, kuriuos iniciavo Kauno kolegija.

Galerijos pastatui, priklausančiam valstybės saugomiems paveldo objektams, skubiai reikalingas kapitalinis remontas. Šiam tikslui įgyvendinti Kauno kolegija parengė tvarkybos darbų projektą ir kelerius pastaruosius metus Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos teikė paraiškas Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimui gauti, tačiau finansavimas, net ir dalinis, nei karto nebuvo skirtas. Kauno kolegija paraiškas dėl lėšų skyrimo M. K. Čiurlionio galerijos pastato renovacijai teikė ir VIPAI (Viešųjų investicijų plėtros agentūrai) bei Kauno savivaldybei, bet finansavimas taip pat negautas.

Šio unikalią istorinę-kultūrinę vertę turinčio pastato atnaujinimui – stogo remontui, langų ir durų keitimui 2020-aisiais metais Kauno kolegija pati planuoja skirti apie 150 tūkst. eurų. Tai bus pirmas pastato renovacijos etapas, tačiau šiems darbams reikalinga papildoma parama. Prisidėti prie M. K. Čiurlionio dailės galerijos atnaujinimo galite atlikdami pavedimą į banko sąskaitą – LT 51 7300 0100 3430 4643. Įmonės kodas 111965284. Paskirtyje nurodyti: Parama dailės galerijos renovacijai. Kontaktinis asmuo: juristė Renata Krygerienė, tel. 837-751143, el. p. renata.krygeriene@go.kauko.lt

Taip pat skaitykite portale „Kauno diena“.