Kauno kolegijos Technologijų fakultetas pradeda vykdyti projektą „Universitetų potencialo panaudojimas, kuriant inovatyvius ir darnaus vystymosi principais paremtus klasterius“ (UniClaD), kurio tikslas – stiprinti verslo sektoriaus bendradarbiavimą su aukštojo mokslo įstaigomis. Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Kauno kolegijoje, kurio vertė siekia beveik milijoną eurų ir prie kurio prisijungė daugiau nei 20 partnerių iš Europos ir Azijos šalių.

Aukštojo mokslo įstaigoms, įmonėms ir kitoms institucijoms Kauno kolegijos ir kitų partnerių dalyvavimas klasteriuose suteiks daug privalumų: bus sukurti lankstūs, į projektą orientuoti modeliai, kurių dėka verslo ir mokslo institucijos lengviau prisitaikys  prie išorinių pokyčių pagal realius pramonės poreikius, vykdant mokslo taikomąją veiklą, kuriant pridėtinę vertę bei įtraukiant studentus į praktinę–tiriamąją veiklą, skatinant studentų dalyvavimą konkrečiose projekto veiklose ir orientuojantis į tolesnio užimtumo bei veiklų plėtojimo perspektyvas.

Šio projekto eigoje aukštosiose mokyklose bus kuriami ekspertizės centrai, kaip būsimi klasteriai. Centrai užtikrins ir sustiprins ryšius su įmonėmis, bus skatinamas bendradarbiavimas, pagrįstas bendrais ekonominiais interesais. Kuriant ir plėtojant ekspertų centrus, juos pertvarkant į grupes, turėtų būti įveiktos šios kliūtys: teisinė bazė, menki finansiniai ištekliai siekiant išlaikyti novatorišką infrastruktūrą aukštojoje mokykloje, žema darbuotojų kompetencija. Šiame projekte žemės ūkio įmonėse bus skatinamas aukštosiose mokyklose sukurtų inovacijų diegimas ir plėtojimas.

Projekto koordinatorius: Kauno kolegija.

Projekto partneriai: Austrija (Agrarinės ir aplinkos pedagoginė universiteto kolegija, Federalinis žemės ūkio ekonomikos, kaimo ir kalnų tyrimų institutas,), Ispanija (Valladolid universitetas), Vengrija (Debreceno universitetas), Italija (Viduržemio jūros regiono Bario agronomijos institutas), Lenkija (Poznanės gyvybės mokslų universitetas), Ukraina (Mokslinis ir metodinis aukštojo ir ne aukštojo mokslo centras, Centrinis Ukrainos nacionalinis technikos universitetas, Ukrainos nacionalinės agrarinių mokslų akademijos Steppe žemės ūkio institutas, Poltavos valstybinė agrarinė akademija, Lvovo nacionalinis agrarinis universitetas, Yavorivo nacionalinis gamtos parkas, Bila Tserkva nacionalinis agrarinis universitetas, įmonė „Ukrainian Food Valley“, ŽŪB “Dobro-Kraft”), Moldavija (Komrato valstybinis universitetas, įmonė „Fabrica Oloi Pak“, Moldovos valstybinis agrarinis universitetas, įmonė „Terafix“), Azerbaidžanas (Azerbaidžano valstybinis žemės ūkio universitetas, Suliddinoglu žemės ūkio bendrovė, Azerbaidžano technikos universitetas).

Projekto pavadinimas: “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles (UniClaD)” (Nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP). 

Projekto tikslas: remiantis inovacijomis ir darnaus vystymosi principais stiprinti aukštųjų mokyklų potencialo panaudojimą, kuriant ir sėkmingai plėtojant agrarinės pramonės klasterius.

Projekto trukmė: 3 metai. Projektą finansuoja ES Komisija pagal „Erasmus+“ KA2 programą.