Rugsėjo 17 dieną Kauno kolegijoje viešėjo Raseinių meras Andrius Bautronis. Susitikimo metu Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis ir Raseinių meras Andrius Bautronis diskutavo dėl abipusiai naudingos partnerystės plėtojimo, siekiant mokslo, studijų ir verslo integracijos, stiprinant studijų ir praktikos sąlytį. Toks bendradarbiavimas kurs pridėtinę vertę tiek aukštajai mokyklai, tiek Raseinių regiono švietimo, kultūros ir verslo organizacijoms bei padės stiprinti regioną nacionaliniu mastu.

Ryšiai su regionais yra itin svarbūs, kadangi Kauno kolegija nuolatos ieško galimybių kurti sąsajas tarp studijų, mokslo taikomosios veiklos ir verslo pasaulio. Įvykusio susitikimo metu, kuriame dalyvavo ir Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovė Inga Stravinskienė bei Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė buvo plačiai aptartos ryšių perspektyvos ir galimos bendradarbiavimo sritys: formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas, metodinė pagalba Raseinių ugdymo įstaigų pedagogams, miestui aktualios tematikos nagrinėjimas studentų baigiamuosiuose darbuose, užsakomųjų tyrimų vykdymas bei pagalba organizuojant miesto kultūros, meno ir sporto renginius.

Rugsėjo pabaigoje numatomas Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento atstovų susitikimas su Raseinių rajono švietimo įstaigų vadovais. Vėliau planuojama apsikeisti konkrečių bendradarbiavimo pasiūlymų ir pageidavimų artimiausiam laikotarpiui paketais. Viliamasi, kad aukšta Kauno kolegijos darbuotojų ir dėstytojų kompetencija turės reikšmingą indėlį plėtojant ryšius regionuose bei didinant mokslo ir meno taikomosios veiklos naudą.