Kauno kolegija ir Žitomyro medicinos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria planuojama plėsti tarptautinius ryšius ir vystyti dvišalius santykius mokslo ir pedagogikos srityse.

Numatytos įvairios bendradarbiavimo formos, tokios kaip dalinimasis efektyvaus studijų proceso organizavimo patirtimi, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis, mokslo darbuotojų, dėstytojų bei studentų mainų programų vykdymas, dalyvavimas tarptautinėse stažuotėse, bendrų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimas.

Mokslinių tyrimų veikloje vyks bendros mokslinės konferencijos, seminarai, bendrų mokslinių publikacijų, monografijų, vadovėlių ir metodinių priemonių rengimas ukrainiečių, anglų arba lietuvių kalbomis ir jų publikavimas.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto prodekanė studijoms dr. Lijana Navickienė pažymi, kad šios bendradarbiavimo sutarties pasirašymas – reikšmingas žingsnis plėtojant ir stiprinant sveikatos mokslų krypčių studijų ir tyrimų tarptautiškumą.

„Žitomyro medicinos institutas aktyviai atsiliepia į mūsų iniciatyvas: studentai dalyvavo fakulteto organizuotoje studentų konferencijoje, pristatė savo atliekamus tyrimus, taip pat planuoja pateikti straipsnius leidiniui. Partneriai taip pat susidomėjo rudenį organizuojama tarptautine HESDIA konferencija bei domisi mišriosiomis intensyviosiomis programomis (angl. blended intensive programmes, BIP), projektinėmis veiklomis“, – sako dr. L. Navickienė.

Prodekanė studijoms dalinasi, kad planuose – pasiūlyti tyrėjams iš Žitomyro instituto, pasinaudojant Lietuvos mokslo tarybos suteikiamomis galimybėmis, įsidarbinti Kauno kolegijoje mokslo taikomosios veiklos vykdymui, bendrų tyrimų ir publikacijų rengimui.