Vakar Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė ir direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys lankėsi Jonavoje, kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

„Šia partneryste sieksime prisidėti prie Kauno regiono plėtros ir pažangos didinant aukštojo mokslo prieinamumą, rengiant mūsų darbo rinkai reikalingus specialistus, vykdant mokslinius taikomuosius tyrimus ir meno veiklą.

Su Jonavos rajono savivaldybe išvien žengsime ir tarptautiškumo, sporto bei kultūros skatinimo kryptimi: rengsime ir vykdysime tarptautinius projektus, organizuosime mokslinius taikomuosius tyrimus ir praktines konferencijas bei sporto, kultūrinius ir edukacinius renginius“, – dalinasi Kauno kolegijos direktorius dr. A. Brusokas.

Planuojama, kad bendradarbiavimas taip pat apims bendrų iniciatyvų rengimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, formalaus mokymo programų, įskaitant ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, rengimą ir įgyvendinimą, inovatyvių veiklos priemonių sukūrimą ir įgyvendinimą akademinėje, technologijų, verslo, viešojo administravimo ir kt. srityse.

„Džiaugiamės, kad su Jonavos rajono savivaldybe žiūrime viena kryptimi, ir tikime, kad mūsų bendradarbiavimas atneš realią naudą tiek regiono plėtrai, tiek verslo bendruomenei, tiek atvers didesnes galimybes studentams“, – sako dr. A. Brusokas.

Atvers daugiau galimybių studentams

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis taip pat atvers daugiau galimybių įvairių studijų programų studentams, kuriems Jonavos rajono savivaldybė suteiks galimybę atlikti pažintinę praktiką, mokomąją, baigiamąją, profesines veiklas, neformaliojo švietimo programų praktiką ir (ar) realizuoti praktinių darbų užsiėmimus.

„Ši partnerystė leis geriau ir kokybiškiau analizuoti rinką bei regiono verslo vystymąsi, tai sudarys sąlygas ugdyti rinkos poreikį atliepiančius studentų praktinius įgūdžius, o studentams – iš Kauno kolegijos žengti tiesiai į sėkmingą karjerą“, – dalinasi Kauno kolegijos direktorius dr. A. Brusokas.

Stipri socialinė partnerystė padeda siekti kolegijos strateginių tikslų, kurti vertę Kauno ir Lietuvos regionui, todėl nuolat plečiamas ir stiprinimas socialinių partnerių tinklas, socialiniai partneriai dalyvauja studijų programų komitetų veikloje, kvalifikavimo komisijų darbe, profesinės veiklos praktikų realizavime ir vertinime, baigiamųjų darbų vadovavime ir recenzavime, studijų programos dalykų atestacijos komisijos darbe, aptariant studijų programų privalumus bei trūkumus, galimybes koreguoti studijų programas, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje.

A. Reipos nuotr.