Siekiant ir toliau skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų tyrimines kompetencijas, Kauno kolegijos dėstytojai kartu su Projektų skyriaus darbuotojais rengė ir Lietuvos mokslo tarybai (LMT) teikė projektines paraiškas studentų vasaros metu atliekamų tyrimų finansavimui gauti. Šią vasarą iš visų Lietuvos kolegijų teiktų paraiškų finansavimą gavo keturi projektai, du iš jų – Kauno kolegijos.

Anot Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovės Linos Kuraitienės, net ir iš pirmo žvilgsnio atrodančiais negausiais skaičiais verta didžiuotis: „Kadangi LMT skyrė dosnesnį finansavimą – net 1000 Eur mėnesinę stipendiją studentui, būtent šią vasarą konkurencija buvo ypač didelė. Iš viso konkursui buvo pateiktos net 462 paraiškos, iš kurių finansavimą gavo beveik 200 projektų. Akivaizdu, kad aukštųjų mokyklų sektoriuje universitetai turi pranašumą tiek studentų, tiek daktaro laipsnį turinčių darbuotojų skaičiumi, tad nenuostabu, kad finansuojamų projektų sąraše lyderiauja būtent universitetų teiktos paraiškos. Bet kokiu atveju, galima pasidžiaugti, kad, nors finansavimą gavusių projektų kolegijų tarpe yra nedaug, Kauno kolegija ir šioje srityje pirmauja.“

Liepos mėnesį pradėti vykdyti šie projektai:
• „Elektroninių cigarečių rūšiavimas: Lietuvos jaunimo požiūris“ (Nr. P-SV-23-256) – vykdys vadovė dr. Rasa Bartkutė ir tyrėja Airida Gotautė (Verslo fakultetas, Vadybos ir teisės katedra).
• „Dirbtinio intelekto įrankių naudojimo skatinimas verslo komunikacijai“ (Nr. P-SV-23-74) – vykdys vadovė dr. Lina Šarlauskienė ir tyrėja Karolina Vasiliauskienė (Verslo fakultetas, Komunikacijos katedra).
Vasaros tyrimų projektai bus vykdomi iki rugpjūčio 31 d. Jų metu studentai ugdys mokslines kompetencijas, susipažins su tyriminiais įrankiais bei praktiškai pritaikys studijų metu įgytas žinias.
Projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).