Aplinkos apsaugos srityje Kauno kolegija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad jos veikla nekels pavojaus žmonėms ir aplinkai bei tausos gamtos ir visuomenės resursus, ieškos būdų, kaip taikyti efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdys palankias aplinkai transporto, maitinimo paslaugų, atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendins „žaliųjų pirkimų“ praktiką, tausos vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Siekiant darnaus išteklių vartojimo ir energetinių sąnaudų sumažinimo, kviečiame dar atsakingiau elgtis savo aplinkoje ir ieškoti būdų, skatinančių darnų ir tvarų išteklių vartojimą.

 

  • Baigus darbą auditorijose / kabinetuose išjunkite šviesą, kompiuterius, vaizdo kameras (naudojamas hibridinių paskaitų metu), projektorius, kondicionierius ir kitą el. įrangą.
  • Po apsilankymo tualetuose ar persirengimo kambariuose išjunkite šviesą.
  • Po darbo valandų (išeinant namo), patikrinkite patalpas ir išjunkite elektros prietaisus koridoriuose / fojė (kondicionieriai, televizoriai ir pan.).
  • Atostogų metu išjunkite nenaudojamus įrenginius kabinetuose / bendro naudojimo patalpose (kompiuteriai, šaldytuvai, spec. laboratorinė įranga ir kt.).
  • Užtikrinus higienos normą HN 129:2012 atitinkančią temperatūrą patalpose, šildymo sezono metu nenaudokite papildomų elektrinių šildymo prietaisų.
  • Elektrinius virdulius naudokite tik tam tikslui skirtose bendro naudojimo patalpose / virtuvėlėse.
  • Mažinkite popieriaus ir plastiko naudojimą.
  • Rūšiuokite atliekas, jas meskite į tam skirtas, spalvotai pažymėtas šiukšlių dėžes.
  • Dažniau naudokitės viešuoju transportu, o esant tinkamoms oro sąlygoms važiuokite dviračiais ar elektriniais paspirtukais.

Už darnų ir tvarų išteklių vartojimą!