Gegužės 10 dieną paskelbti tarptautinio „U-Multirank“ reitingo rezultatai, kuriuose atsispindi sėkmingi Kauno kolegijos žingsniai organizuojant ir vykdant mokslą. Net aštuoniose kategorijose Kauno kolegija gavo aukščiausius įvertinimus ir yra geriausiųjų Lietuvos kolegijų penketuke.

„U-Multirank“ reitinge kolegijų veikla analizuota pagal 20 rodiklių, suskirstytų į penkis kriterijus: mokymo ir mokymosi, mokslų / tyrimų, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir regioniškumo. Institucijos lygmeniu Kolegijos aukščiausi įvertinimai „labai gerai“ (A) ir „gerai“ (B) pasiskirstė skirtinguose kriterijuose. Mokymo ir mokymosi kriterijuje bakalauro studijų baigimas laiku įvertintas kaip labai geras. Mokslo ir tyrimų srityje aukšti įvertinimai gauti meno produkcijos ir profesinių publikacijų kategorijose. Vertinant tarptautiškumą pažymėtas geras studentų judumas. Kauno kolegijos stiprumas ypač atsiskleidžia regioninėje veikloje, kurioje visų rodiklių rezultatai yra aukšti: absolventų, dirbančių regione, studentų praktikų regione, pajamų iš regioninių šaltinių ir strateginių partnerysčių regione kriterijai pelnė labai gerus ir gerus įvertinimus.

Atskirai reitinguota ir Socialinio darbo studijų programa, kurioje 13-oje iš 20 rodiklių ji įvertinta gerai ir labai gerai. Vertinimai „gerai“ ir „labai gerai“ pelnyti šiose mokymo ir mokymosi kriterijaus rodikliuose: bakalauro studijų baigimas laiku, bendras studijų / mokymosi vertinimas, studijų kokybės ir dėstymo vertinimas, studijų organizavimas, bendravimas su dėstytojais, praktinio darbo / patirties įtraukimas, bibliotekos paslaugos, IT paslaugos / aprūpinimas, patalpų / auditorijų aprūpinimas. Mokslo, tyrimų ir žinių perdavimo srityse puikūs rezultatai pelnyti mokymo orientacijos į tyrimus, pajamų iš mokslo taikomosios veiklos ir pajamų iš privačių šaltinių rodikliuose. Vertinant tarptautiškumą galimybės studijuoti užsienyje pažymėtos kaip geros.

„U-Multirank“ sistemoje šiemet vertintos beveik 1 500 aukštojo mokslo institucijų 99 šalyse, tarp kurių Lietuvoje – daugiau nei dešimt aukštųjų mokyklų. Ši reitingavimo sistema išsiskiria tuo, kad aukštosios mokyklos vertinamos pagal atskirus kriterijus ir nėra rikiuojamos į vieną bendrą eilę, tačiau pasirinkus konkrečias aukštąsias mokyklas ar studijų programas jas galima palyginti įvairiais pjūviais.

Išsamiau susipažinti su Kauno kolegijos rezultatais galima „U-Multirank“ puslapyje.