2019 metų gegužę paskelbti tarptautinio „U-Multirank“ reitingo rezultatai, kuriuose atsispindi sėkmingi Kauno kolegijos žingsniai organizuojant ir vykdant mokslą. Net septyniose institucinio vertinimo kategorijose Kauno kolegija gavo aukščiausius įvertinimus.

„U-Multirank“ reitinge kolegijų veikla analizuota pagal 20 rodiklių, suskirstytų į penkis kriterijus: mokymo ir mokymosi, mokslų / tyrimų, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir regioniškumo. Institucijos lygmeniu Kolegijos aukščiausi įvertinimai „labai gerai“ (A) ir „gerai“ (B) pasiskirstė keturiuose iš penkių kriterijų.

Mokymo ir mokymosi kriterijuje bakalauro studijų baigimas laiku įvertintas kaip labai geras. Mokslo ir tyrimų srityje aukšti įvertinimai gauti meno produkcijos ir profesinių publikacijų kategorijose. Vertinant tarptautiškumą pažymėtas geras studentų judumas. Kauno kolegijos stiprumas atsiskleidžia ir regioninėje veikloje – labai gerus ir gerus įvertinimus pelnė regione dirbančių absolventų bei pajamų iš regioninių šaltinių rodikliai.

Atskirai reitinguotos ir Kauno kolegijos informatikos inžinerijos ir elektros inžinerijos studijų programos. Vertinimai „gerai“ ir „labai gerai“ pelnyti mokymo ir mokymosi kriterijaus rodikliuose bakalauro studijų baigimas laiku, ryšiai su darbo rinka. Tarptautiškumo kriterijus pasižymi  bakalauro studijų tarptautiškumu, o regioniškumo kriterijus – studentų praktikomis regione.

„U-Multirank“ sistemoje šiemet vertintos beveik 1 700 aukštojo mokslo institucijų 96 šalyse, tarp kurių Lietuvoje – daugiau nei dešimt aukštųjų mokyklų. Ši reitingavimo sistema išsiskiria tuo, kad aukštosios mokyklos vertinamos pagal atskirus kriterijus ir nėra rikiuojamos į vieną bendrą eilę, tačiau pasirinkus konkrečias aukštąsias mokyklas ar studijų programas jas galima palyginti įvairiais pjūviais.

Išsamiau susipažinti su Kauno kolegijos rezultatais galima „U-Multirank“ puslapyje.