Dalis Kauno kolegijos studentų ir šiais mokslo metais ne tik gilins žinias auditorijose, bet ir įsitrauks į mokslinę veiklą, kels savo mokslinę kompetenciją. Atliepiant vieną iš Kauno kolegijos strateginių tikslų – plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo ir meno veiklą, vasaros metu studentai kartu su dėstytojais ir Projektų skyriaus darbuotojais rengė bei Lietuvos mokslo tarybai (LMT) teikė projektines paraiškas studentų semestrų metu atliekamų tyrimų finansavimui gauti. Rezultatai iš tiesų džiuginantys – iš visų Lietuvos kolegijų teiktų paraiškų finansavimą gavo 8 projektai, net 5 iš jų – Kauno kolegijos.

„Džiaugiamės, kad Kauno kolegijos tyrėjai ir studentai kasmet vis aktyviau dalyvauja LMT programoje „Studentų tyrimai semestrų metu“, skatinančioje studentų gebėjimų ugdymą vykdant mokslo (meno) tyrimus. Tai ženkliai prisideda prie augančio studentų mokslinės veiklos rezultatyvumo Kauno kolegijoje“, – teigia Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė.

Projektų metu studentai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu, vadovaujant tyrimo vadovui, vykdys tyrimų projektus, kurių metu ugdys mokslines kompetencijas, susipažins su tyriminiais įrankiais bei praktiškai pritaikys studijų metu įgytas žinias.

Šiais metais jaunųjų mokslininkų darbuose bus aptartos aplinkosaugos, darnaus vystymosi, meno istorijos ir baldų restauravimo, logistikos ir kitos aktualios temos.

Kauno kolegijoje 2023 m. spalio – 2023 m. balandžio mėn. bus įgyvendinami šie projektai:

  1. „Lietuvoje 1918–1957 m. pagamintų art deco stiliaus baldų teorinė ypatybių analizė ir empiriniai įrodymai“ (projekto Nr. S-ST-23-10). Tyrėjas – Menų ir ugdymo fakulteto Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos studentė Miglė Sarvutytė-Gailiūnienė, tyrimo vadovas – Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos lektorė dr. Aistė Dičkalnytė.
  2. „Darnaus vystymosi taikymo plėtros galimybių tyrimas, logistikos paslaugas teikiančiose įmonėse, siekiant didinti sektoriaus konkurencingumą“ (projekto Nr. S-ST-23-3), Tyrėjas – Verslo fakulteto Logistikos studijų programos studentė Roberta Varnauskaitė, tyrimo vadovas – Verslo fakulteto Verslo katedros docentė dr. Raminta Andrėja Ligeikienė.
  3. „Išorinių ir vidinių rizikos faktorių įtaka tarptautiniam krovinių transportavimo organizavimui“ (projekto Nr. S-ST-23-8). Tyrėjas – Verslo fakulteto Logistikos studijų programos studentas Gražvydas Navickas, tyrimo vadovas – Verslo fakulteto Verslo katedros docentas dr. Mindaugas Samuolaitis.
  4. „Darnus tekstilės gaminių vartojimas Lietuvos jaunimo tarpe“ (projekto Nr. S-ST-23-26). Tyrėjas – Verslo fakulteto Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentė Aura Vaišvilaitė, tyrimo vadovas – Verslo fakulteto Komunikacijos katedros docentė dr. Rasa Bartkutė.
  5. „Gamtinės ekosistemos kultūrinių paslaugų efektai Kauno rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. S-ST-23-7). Tyrėjas – Verslo fakulteto Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentas Tomas Bartkus, tyrimo vadovas – Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros docentas dr. Valdemaras Makutėnas.

 

 

 

Projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).