Susitikimas ir projekto veiklų aptarimas su Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais (centro direktorė Lina Čapienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Kristina Stanislovaitienė, projekto vadovė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto doc. dr. Viktorija Piščalkienė, Kauno rajono socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos centro socialinė darbuotoja Urtė Stasiulytė)

Kauno kolegija kartu su Kauno rajono socialinių paslaugų centru pradeda įgyvendinti projektą „Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“. Trumpas šio projekto pavadinimas – „(ne)GALIU“. Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Projekto tikslas – stiprinti vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatą fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu. 12 mėn. trukmės projekte numatomos veiklos pasieks ne mažiau kaip 60 Kauno regiono vaikų ir 120 jų tėvų, globėjų. Numatomos edukacinės sveikatinimo programos vaikams, artimųjų savitarpio pagalbos grupės bei konsultavimas, metodinių priemonių rengimas ir leidyba. Projekto vadovė – Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros doc. dr. Viktorija Piščalkienė.

Šiuo projektu siekiama tarpdisciplininėmis prieigomis ir tikslingais, patraukliais, saugiais metodais ir formomis prisidėti prie vaikų, turinčių kompleksinę negalią, ir jų artimųjų fizinės ir emocinės sveikatos gerinimo, socialinės įtraukties didinimo. Didelis dėmesys bus skiriamas tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalią, mokymui ir konsultavimui fizinio aktyvumo stiprinimo, sveikatos priežiūros klausimais.

Į projekto veiklas  kviečiamos įsitraukti Kauno regiono šeimos, auginančios vaikus su negalia.

Daugiau informacijos ieškokite projekto „Facebook“ paskyroje (žiūrėti čia).

Artimiausia numatoma veikla – tėvų, auginančių negalią turinčius vaikus, Savitarpio pagalbos grupės susibūrimas, vyksiantis š. m. gruodžio 13 dieną. Savitarpio pagalbos grupės veiklų, skirtų šeimos nariams, metu bus suteikta psichosocialinio pobūdžio pagalba tėvams, kurie bus skatinami atskleisti savo tapatumą vaiko negalės kontekste bei įgalinti save sprendžiant fizinės ir psichinės sveikatos sukeltus iššūkius. Grupės metu vaikams bus organizuojamas užimtumas.

Daugiau informacijos apie gruodžio 13-osios vakarą vyksiantį užsiėmimą skaitykite čia.