Šiemet Lietuvoje naujus mokslo metus pasitiko beveik tūkstančiu daugiau pirmakursių nei pernai. Pagal stojančiųjų skaičių į pirmos pakopos studijas, Kauno kolegija yra daugiausia pirmakursių (1,57 tūkst.) sulaukusi aukštoji mokykla Kaune, o šalyje, užima 3-ą poziciją.

Populiariausios studijų programos neapleidžia pirmaujančių pozicijų

Kauno kolegija jau keletą metų išlieka pačia populiariausia aukštąja mokykla Kaune. Net trys kolegijos studijų programos pateko į populiariausių kolegijose 10-tuką pagal pirmą prioritetą. Populiariausia, pagal stojančiųjų skaičių, studijų programa čia, kaip ir pernai, išlieka Kosmetologija, antra – Logistika, trečia – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

„Kalbant apie Kosmetologijos ir Logistikos studijų programas Kauno kolegijoje, verta paminėti, kad jos jau keletą metų yra populiarios tarp pirmakursių. Kosmetologijos studijos čia turi gilias tradicijas, o dėstytojai yra sukaupę didžiulę patirtį rengiant specialistus. Tuo tarpu aktyviausi kolegijos socialiniai partneriai yra iš logistikos srities, jie noriai bendradarbiauja su kolegija ir nuolat dalyvauja studijų programos tobulinime. Be to, Kauno apskrityje įsitvirtino nemažai tarptautinių įmonių ir sukurta daug praktikos bei darbo vietų logistikos specialistams“, – teigia Kauno kolegijos Studentų priėmimo skyriaus specialistė Izabelė Rainytė.

Kauno kolegija yra viena iš daugiausiai studentų į valstybės finansuojamas studijų vietas priėmusių aukštųjų mokyklų. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų studentų surinkusios studijų programos Kauno kolegijoje – Logistika ir Bendrosios praktikos slauga.

Pastebima, kad išaugo ir stojančiųjų į menų studijas skaičius. „Šiemet ypač didelio studentų susidomėjimo sulaukė menų studijos Kauno kolegijoje, didžioji dalis pirmakursių įstojo į valstybės finansuojamas studijų vietas“, – apie kintančias stojančiųjų tendencijas pasakoja I. Rainytė.

„Studijas Kauno kolegijoje renkasi pažangūs studentai ir tokiu būdu patvirtina sąmoningą norinčių studijuoti apsisprendimą ir pasitikėjimą aukštojo mokslo institucija“, – teigia Kauno kolegijos Studentų priėmimo skyriaus vadovė Daiva Baranauskienė ir primena, kad šiemet čia studijas pasirinko net 34 šimtukininkai, pernai jų buvo – 18.

Lyderės – Verslo ir viešosios vadybos bei Sveikatos mokslų studijų kryptys

Šiemet Lietuvoje tarp populiariausių studijų krypčių kolegijose galima išskirti Verslo ir viešosios vadybos bei Sveikatos mokslus. Taip pat reikšmingai išaugo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslus skaičius. Šiais metais šios krypties studijų programas pasirinko 5,15 proc., pernai 3,22 proc. visų stojančiųjų.

Kauno kolegija, viena iš aukštųjų mokyklų, kurios siekdamos išlaikyti aukštą studijų kokybės lygį kartelės nenuleido ir paisė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinto minimalaus konkursinio pereinamojo balo (4,3) tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas.