Balandžio 19–23 dienomis Kauno kolegijos atstovai dalyvaus Miuncheno taikomųjų mokslų universiteto organizuojamoje „UAccesS“ tarptautinio universitetų tinklo partnerių savaitėje „UAccesS Staff Week“, kurioje dalyvaus šešių Europos universitetų atstovai iš Suomijos, Nyderlandų, Ispanijos, Rumunijos, Vokietijos ir Lietuvos. Dalyvavimas šiame virtualiame renginyje padės stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, geriau pažinti užsienio aukštąsias mokyklas, suteiks galimybę pasidalinti idėjomis bei prisidės įgyvendinant vieną svarbiausių Kauno kolegijos veiklos prioritetų, numatytų 2021–2025 metų Strategijoje – tarptautiškumo didinimą.

„Manau galima teigti, jog dalyvavimas šio partnerių tinklo susitikime įrodo Kauno kolegijos, kaip lygiaverčio partnerio, pripažinimą tarptautiniu mastu, o Kauno kolegijos atstovų aktyvus įsitraukimas prisidės prie glaudesnio bendradarbiavimo ir bendrų veiklų plėtojimo“, – sako Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė.

J. Valiaugienė taip pat atskleidžia, kad Kauno kolegija aktyviai siekia prisijungti prie Europos universitetų iniciatyvos ir tapti tokio aljanso dalimi. Prisijungimas prie šio aljanso sudarytų sąlygas studentams gauti laipsnį derinant studijas keliose ES šalyse, prisidėtų prie strateginių partnerysčių su kitomis aukštosiomis mokyklomis stiprinimo, studentai, akademiniai darbuotojai ir išorės partneriai galėtų bendradarbiauti tarpdalykinėse grupėse spręsdami didžiausius šiandien Europai kylančius uždavinius ir kt.