Šių metų birželio 9 d. vyko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) renginys, kurio metu buvo pagerbti 2021 m. labiausiai nusipelnę ir sėkmingiausi rūmų bendruomenės nariai. Kauno kolegija buvo nominuota ir apdovanota „Už svarų indėlį visuomenei 2021“. Organizacija buvo įvertinta už socialinės atsakomybės iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą, labdaringos veiklos vystymą, teikiant paramą kultūrai, menui, sportui ir bendruomenės tradicijų, paveldo išsaugojimui.

„Šis apdovanojimas yra įvertinimas ir pripažinimas institucijos, kuri teikia reikšmingą indėlį visuomenei. Kasdienio nuoseklaus ir sunkaus darbo įvertinimas yra didžiausias laimėjimas, kuriuo norisi pasidžiaugti su visa Kauno kolegijos bendruomene“, – teigia Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis.

Direktorius P. Baltrušaitis pažymi, kad Kauno kolegijai šis apdovanojimas buvo įteiktas už bendruomenės tradicijų, paveldo išsaugojimo rėmimą, už socialinės atskirties mažinimą, kasmetinio tradicinio renginio „Savanorystės diena“ organizavimą, nemokamos psichologinės pagalbos bendruomenės nariams teikimą, tolerancijos didinimo iniciatyvos „Gerbiam ir palaikom“ įgyvendinimą ir kitas. Be to, KPPAR buvo pastebėta ir įvertinta Kauno kolegijos labdaringa veikla: visuomenei atvira sporto, bibliotekos ir informacinių išteklių centro erdvė, taip pat organizuotas tradicinis kasmetinis renginys „Baltojo angelo mugė“, remiant sunkiai besiverčiančius, pasiligojusius bendruomenės narius, organizuoti labdaros priešpiečiai neišnešiotiems naujagimiams paremti, kraujo donorystės akcija ir daugelis kitų. Prie kultūros ir meno puoselėjimo reikšmingai prisideda Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto vykdomos veiklos: menininkų vasaros stovykla-pleneras, tarptautiniai renginiai ir parodos.

KPPAR – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija. Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, teikia paslaugas ir vykdo projektinę veiklą, valstybės deleguotąsias funkcijas.

KPPAR vienija 689 įmones Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kasmet Rūmų paslaugomis naudojasi apie 2500 visos Lietuvos įmonių.