Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras turi teisę nustatyti anglų kalbos lygį pagal Cambridge English Placement Test (CEPT). Testas sprendžiamas kompiuteriu, jo trukmė – iki 1 val. Specialus pasirengimas nereikalingas, vertinami klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo įgūdžiai. Tam, kad būtų patogiau atlikti klausymo užduotis, laikantiesiems testą rekomenduojama su savimi turėti ausines.

Kalbos lygis taip pat nustatomas ir žodžiu. Vertinimą atlieka Kalbų centro vadovė, jo trukmė – iki 15 min.

Testas laikomas Kalbų centre (Pramonės pr. 22, Kaunas) iš anksto suderintu laiku. Su pageidaujančiais laikyti CEPT sudaroma sutartis.

Testo kaina – 30,25 Eur. Šią sumą prašome pervesti į žemiau pateiktą sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant CEPT, ir pavedimo kopiją nusiųsti Kalbų centro vadovei el. p. ieva.brazauskaite@go.kauko.lt.

A/s Nr. LT287300010002229776
AB Swedbank banko kodas 73000

Atlikus testą išrašoma speciali pažyma, kuri galioja 3 metus.

Kilus klausimų, prašome susisiekti su Kalbų centro vadove Ieva Brazauskaite-Zubavičiene:
Tel. +370 606 44 305
+370 686 76 781
El. p. ieva.brazauskaite@go.kauko.lt.