Nuo šių metų pradžios iškilo itin aktuali dirbtinio intelekto įrankių naudojimo tema. ChatGPT sukėlė dėstytojų ir kitų švietimo specialistų diskusijų bangą visame pasaulyje. Kiekvienam dėstytojui aktualu žinoti kaip dirbtinis intelektas pakeis studijų procesą, savarankiškas užduotis ar studijų vertinimo sistemą. Reaguodama į šią aktualią dirbtinio intelekto taikymo aukštajame moksle problemą, Kauno kolegija kartu su Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija 2023 m. gegužės 24 d. visų aukštųjų mokyklų dėstytojus pakvietė į nuotolinį seminarą „Dirbtinis intelektas aukštajame moksle: galimybės ir iššūkiai“.

Seminare buvo supažindinta su dirbtinio intelekto samprata ir dirbtinio intelekto įrankių pavyzdžiais, akcentuotos dirbtinio intelekto taikymo galimybės studijų ir mokslo procesuose, analizuotos strateginės dirbtinio intelekto naudojimo nuostatos ir rekomendacijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su autorių teisių, akademinio sąžiningumo ir plagiato prevencijos problematika, susijusia su dirbtinio intelekto naudojimu. Seminaras sulaukė didelio aukštojo mokslo bendruomenės susidomėjimo, jo metu dalyviai aktyviai išklausė patarimus dėstytojams, dalinosi savo patirtimi bei nuomone apie dirbtinio intelekto naudojimą bei jo išprovokuotus pokyčius  aukštojo mokslo srityje.

Seminaro iniciatorė ir lektorė dr. Lina Šarlauskienė teigia, jog „būtina greita problemos analizė ir galimų sprendimų iškilusioms problemoms spręsti paieška, nes dirbtinio intelekto įrankiai vystomi itin sparčiai, o vartotojai greitai geba juos panaudoti įvairiose savo veiklose. Dėstytojams jau šiuo metu kyla klausimai, reikalinga pagalba ir patarimai. Pasidomėjus šia tema, matomas viešosios komunikacijos apie dirbtinio intelekto naudojimą Lietuvos aukštajame moksle trūkumas. Šios temos naujumas ir aktualumas mane ir paskatino išsamiau analizuoti dirbtinio intelekto bei aukštojo mokslo sąsajas, taip pat pasiūlyti seminarą akademinei bendruomenei ir atlikti viešosios komunikacijos Lietuvoje apie dirbtinį intelektą aukštajame moksle analizę. Netrukus bus publikuoti šio tyrimo rezultatai, kurie parodė, kad oficiali bei viešoji komunikacija apie dirbtinio intelekto naudojimą aukštajame moksle nėra pakankama. Tikiuosi, jog seminarai ir tyrimai šia tema paskatins akademinę bendruomenę ir sprendimus priimančias institucijas apie tai diskutuoti bei pasiūlyti savalaikes rekomendacijas.“

Visus besidominčius dirbtinio intelekto galimybėmis ir iššūkiais aukštajame moksle kviečiame peržiūrėti nuotolinio seminaro vaizdo įrašą bei tolesnėms diskusijoms.