Kauno kolegija tęsia bendradarbiavimą su skaitmeninių technologijų sektoriaus (DigiTech) asociacija „Infobalt“, kurios siekis sukurti geriausias sąlygas technologijų taikymui, rinkos plėtrai bei eksportui.

Rugsėjo 14 d. vykusiame kolegijos vadovų ir asociacijos valdybos susitikime pristatytos kolegijos partnerystės, mokslo taikomųjų tyrimų, neformalaus švietimo galimybės, diskutuota apie specialistų rengimo aktualijas.

„Bendradarbiavimas su asociacija „Infobalt“, jungiančia daugiau nei 170 informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus narių, pirmiausia svarbus dėl aukštas kompetencijas turinčių specialistų rengimo tiek trumpųjų studijų, profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro laipsnį suteikiančiose studijose”, – akcentuoja kolegijos Mokslo taikomosios veiklos ir komercionalizavimo skyriaus vadovas dr. Giedrius Gecevičius, asociacijoje užimantis viceprezidento pareigas.

Taip pat jis pabrėžia bendradarbiavimo vaidmenį užtikrinant tinkamų specialistų pasiūlą, juos perkvalifikuojant (angl. reskilling) ir ugdant aukštą pridėtinę vertę kuriančias kompetencijas (angl. upskilling). 

„Svarbi kryptis – taikomųjų mokslinių tyrimų metu sukurtų žinių bei tyrėjų kompetencijų panaudojimas kuriant inovatyvias technologijas, produktus, paslaugas bei sprendžiant iškilusius iššūkius”, – teigia jis, ypač pabrėždamas kibernetinės saugos ar duomenų inžinerijos sprendimų svarbą verslo, pramonės ar viešajam sektoriams.

Asociacija „Infobalt“ atstovauja narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, rengia ir įgyvendina Lietuvos IT sektoriaus eksporto skatinimo strategiją, organizuoja verslo skatinimo misijas, rengia projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, atlieka įvairius su IRT sritimi susijusius tyrimus.