Spalio 12 dieną įvyko septintoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Inovatyvios (eko)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD). Kauno kolegijos ir Gamybos inovacijų slėnio organizuotame ir mokslininkų bendruomenei svarbiame renginyje – beveik 70 tyrėjų ir pranešėjų iš skirtingų užsienio šalių bei apie 150 dalyvių iš Lietuvos ir viso pasaulio.

Suvokiant, kad technologijos yra prasiskverbusios į įvairias gyvenimo sritis, tradicine tapusioje konferencijoje pranešėjų dėmesys buvo skiriamas inovatyvioms technologijoms plačiąja prasme: jų pritaikymui versle, pramonėje bei viešajame sektoriuje. Išskirtinis dėmesys skirtas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi. Konferencijos plenarinės sesijos pranešėjai – gamybos inovacijų slėnio direktorius Gintaras Vilda, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorė prof. dr. Žaneta Stasiškienė, verslininkas, tyrėjas, Sevilijos universiteto (Ispanija) doktorantas Aleksandro Montanha, geografijos ir verslo profesorius iš Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore (JAV) prof. dr. Keith G. Debbage.

Anot Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekano dr. Giedriaus Gecevičiaus, plenarinės sesijos pranešimų temos – skirtingos, tačiau tarpusavyje glaudžiai susijusios – orientuotos į darnų vystymąsi. Pastebėta, kad sprendimų priėmimui, siekiant iškeltų darnaus vystymosi tikslų, įtakos turėjo pasaulį sukausčiusi COVID-19 pandemija. Inovatyvesnė orlaivių ir jų variklių gamybos technologija, keleivių ekologinio pėdsako vertinimas ir kt. – aviacijos atvejo pavyzdys, kaip per pastarąjį laikotarpį buvo pasiekta pažangių technologinių sprendimų. Taip pat kalbėta apie išmaniuosius miestus, pramonės 4.0 revoliuciją, įsivertinant poveikį aplinkai ir taikant žiedinės ekonomikos principus. „Galime daryti išvadą, kad tik holistinis požiūris į mokslą, verslą, socialinį ir aplinkosauginį sektorius leis sparčiau pereiti prie inovacijomis grįstos visuomenės“, – reziumavo dr. G. Gecevičius.

IECOTERD konferencijoje organizuotos net šešios, neįskaitant plenarinės, pranešimų sesijos, kurių metu savo sričių specialistai dalijosi žiniomis apie informacinių technologijų panaudojimą versle, turizme ir švietime, agroinovacijas ir kraštovaizdžio problemas, maisto technologijas, IT sprendimus tvariam vystymuisi, medžiagų inžineriją ir kt.

Konferencijoje sulaukta mokslininkų ir savo sričių profesionalų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo, Belgijos, Ispanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Anot Kauno kolegijos Technologijų fakulteto prodekanės dr. Irmos Spūdytės, vadovaujančios šios konferencijos organizaciniam komitetui, susidomėjimas IECOTERD konferencija kiekvienais metais tik didėja – daugėja verslo ir pramonės įmonių, su kuriomis yra užmezgami ryšiai, plečiasi dalyvių geografija.