Skelbiame naują Akademinės tarybos sudėtį. Sudėtis patvirtinta 2022 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-89. Naujos kadencijos Akademinės tarybos įgaliojimai prasideda Akademinei tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį, kuris vyks 2022 m. vasario 24 d. 14 val. Naujos Akademinės tarybos sudėtis:

 

 1. Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegijos direktorius;

Docentai

 1. Diana Barragan Ferrer;
 2. Lijana Navickienė;
 3. Rasa Tamulienė;
 4. Andrius Brusokas;
 5. Irma Spūdytė;
 6. Rima Jasnauskaitė;
 7. Aušra Rimkutė – Ganusauskienė;

Dėstytojai

 1. Povilas Bececkas;
 2. Julius Dovydaitis;
 3. Milda Gintilienė;
 4. Donatas Gužauskas;
 5. Vaidas Jotautis;
 6. Virginija Kondratavičienė;
 7. Daiva Mačiulienė;
 8. Žaneta Mickienė;
 9. Danguolė Mieldažienė;
 10. Vilma Rastenienė;
 11. Aušra Arminienė;
 12. Dalia Ilevičienė;
 13. Gelmina Motiejūnė;
 14. Viktorija Navickienė;
 15. Jolanta Bareikienė;
 16. Albertas Juodeika;

Studentų atstovai

 1. Austėja Kažukauskytė;
 2. Monika Janušauskaitė;
 3. Julija Špokaitė;
 4. Erika Gureckytė;
 5. Aurelijus Gražinskas;
 6. Brigita Jučaitė;
 7. Ovidijus Andrijauskas;

Kauno kolegijos direktoriaus deleguoti nariai

 1. Inga Stravinskienė;
 2. Lina Šarlauskienė.