2023–2026 metais Kauno kolegijos Etikos komitetui vadovaus Loreta Valatkevičienė, kuri pakeitė iki tol pareigas ėjusią Sigridą Eimutę.

„Esu tikra, kad Etikos normų, kodekso laikymasis leidžia organizacijai augti ir vystytis, išlikti konkurencinga. Etikos kodekso paisymas gerina ne tik organizacijos kultūrą, bet ir visos bendruomenės gyvenimo kokybę“, – įsitikinusi naujoji Etikos komiteto pirmininkė.

Pasak Kosmetologijos katedros lektorės L. Valatkevičienės, norėdami puoselėti Kauno kolegijos vertybes – atsakomybę, profesionalumą, atvirumą, pagarbą, bendruomeniškumą, – turime kiekvienas atskirai ir visi kartu kurti palankią, demokratišką, saugią, atvirą pagarbai ir pagalbai darbo ir akademinę aplinką.

„Būdama pirmininke visomis išgalėmis, sąžiningu darbu prisidėsiu kuriant saugią, demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybiškumą skatinančią aplinką, siekiant Kauno kolegijos tikslų, saugant ir puoselėjant organizacijos vertybes ir tradicijas.“

Kolegijos bendruomenės narių etiško elgesio principus ir normas apibrėžia Akademinės etikos kodeksas. Kiekvienas Kauno kolegijos bendruomenės narys pats įsipareigoja laikytis Etikos kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų.