Įgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą 2018 m. kovo 1 d.  Kauno kolegijoje išrinkta Darbo taryba, kurią sudaro 11 narių. Darbo tarybos narių kadencija –  3 metai.

Pagrindinė darbo tarybos funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos posėdį Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

Kauno kolegijos Darbo tarybos narių sąrašas

Beržinskas Nerijus
Mieldažienė Danguolė
Baranauskas Vytas
Valkūnienė Rita
Arminienė Aušra
Danilevičienė Sigita
Veverskytė Aistė
Žukauskienė Jurgita
Žygelytė Jovita
Valiaugienė Jolanta
Eimutienė Sigrida