2024 m. vasario 6 d. įvyko rinkimai į Kauno kolegijos Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 50,25 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų.

Išrinkta vienuolikos asmenų Darbo taryba:
1. Bagočiūnaitė Ramunė, Projektų vystymo vadovė, Komunikacijos katedros lektorė.
2. Baltrušaitis Dominykas, Informacinių sistemų vystymo koordinatorius.
3. Ginevičienė Gitana, Informatikos ir medijų technologijų katedros administratorė.
4. Gužauskas Donatas, Vadovas praktiniam mokymui, Slaugos katedros lektorius.
5. Juodkienė Vytautė, inžinierė, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros docentė.
6. Kazlauskienė Vilma, Apskaitos ir finansų katedros vedėja, docentė.
7. Kraujutienė Ingrida, Maisto ir agrotechnologijų katedros vedėja, docentė.
8. Meškelienė Nijolė, Studijų vedėja, Pedagogikos katedros lektorė.
9. Motiejūnienė Inga, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros administratorė.
10. Vedegienė Gita, Socialinio darbo katedros administratorė.
11. Žukauskas Gintaras, Ūkio dalies vedėjas (Žaliakalnio ir Senamiesčio pastatų
kompleksas).

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:
1. Žemaitaitis Mindaugas, Informacinių technologijų technikas.
2. Kujalavičius Žygimantas, Medienos pjovimo procesų laboratorijos vedėjas, Pramonės
inžinerijos ir robotikos katedros lektorius.
3. Mieldažienė Danguolė Studijų vedėja, Burnos sveikatos katedros lektorė.
4. Jotautis Vaidas, Slaugos katedros vedėjas, docentas.
5. Juozapavičienė Rasa, Tęstinių studijų vedėja, Slaugos katedros lektorė.
6. Bubelienė Daiva, Medicinos ir dietetikos katedros lektorė.
7. Kručienė Joventa, studijų administratorė.
8. Liepinaitienė Alina, Slaugos katedros lektorė.
9. Tuskienė Daiva, administratorė.
10. Valatkevičienė Loreta, Kosmetologijos katedros lektorė.
11. Gudeliūnienė Giedrė, Verslo katedros lektorė.

Darbo tarybos rinkimų komisija