Spalio 9–10 dienomis Ispanijoje, Valjadolido universitete vyko Kauno kolegijos koordinuojamo tarptautinio projekto „Universitetų potencialo panaudojimas, kuriant inovatyvius ir darnaus vystymosi principais paremtus klasterius“ (angl. “Enhancing Capacity Of Universities To Initiate And To Participate In Clusters Development On Innovation And Sustainability Principles”) (UniClaD) partnerių susitikimas. Kauno kolegiją šiame susitikime atstovavo Projektų skyriaus vyr. specialistė, UniClaD projekto vadovė Vytautė Giedraitienė, Technologijų fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorė, projekto administratorė Viktorija Gudauskaitė bei Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas, projekto tyrėjas dr. Giedrius Gecevičius.

Tarptautinio susitikimo metu partneriai iš 23 institucijų aptarė projekto eigą ir jau pasiektus rezultatus bei išsikėlė tolesnius uždavinius ir tikslus sėkmingam projekto vykdymui.

Projekto vadovė Vytautė Giedraitienė akcentuoja UniClaD projekto svarbą tiek instituciniu tiek nacionaliniu lygmeniu: „UniClaD – pirmasis tokio pobūdžio projektas, įgyvendinamas Kauno kolegijoje ir suvienijantis siekti bendrų tikslų daugiau kaip 20 partnerių iš Europos ir Azijos šalių. Labai džiugu, kad Lietuva – prioritetinis regionas tarptautiniam bendradarbiavimui Rytų Europos partnerystės šalių, t. y. Moldovos, Azerbaidžano, Ukrainos, tarpe. Todėl didžiuojamės, kad klasterių kūrimo bei žinių perdavimo tarp aukštojo mokslo bei verslo sektoriaus klausimu Lietuva yra sektinas pavyzdys šioms šalims.“

UniClaD projekte, vykdomame pagal „Erasmus+“ programos KA2 veiksmų priemonę, gebėjimų stiprinimas partnerio teisėmis dalyvauja 23 institucijos iš tokių šalių kaip Ukraina, Moldova, Azerbaidžanas, Austrija, Lenkija, Ispanija, Italija, Vengrija bei Lietuva. Pagrindinis projekto tikslas – agrarinės, informacinių technologijų ir maisto srities klasterių kūrimosi prielaidų sudarymas stiprinant verslo sektoriaus bendradarbiavimą su aukštojo mokslo įstaigomis Ukrainoje, Azerbaidžane ir Moldovoje. Projekto eigoje Ukrainos, Moldovos bei Azerbaidžano aukštosiose mokyklose kuriami ekspertizės centrai, kaip būsimi klasteriai. Centrai užtikrins ir sustiprins ryšius su įmonėmis, bus skatinamas bendradarbiavimas, pagrįstas bendrais ekonominiais interesais. Šiame projekte žemės ūkio įmonėse skatinamas aukštosiose mokyklose sukurtų inovacijų diegimas ir plėtojimas.