Gruodžio 11 dieną Kauno kolegijoje vyko informacinis programos „Europos horizontas” seminaras. Seminaro metu Lietuvos mokslo tarybos nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP) kolegijos tyrėjams pristatė programos „Europos horizontas” temines sritis ir tikslus, skirtingas veiksmų grupes ir finansavimo mechanizmus bei galimybes įsitraukti į tokio tipo projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė akcentuoja, kad Kauno kolegijai, siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu, vienas iš mūsų institucijos prioritetų – įsitraukti į „Europos horizonto“ veiklas. Tikimasi, kad tokio tipo renginys paskatins kolegijos tyrėjus aktyviau įsitraukti į taikomųjų tyrimų vykdymą tarptautinėje erdvėje.