Mieli Kauno kolegijos bendruomenės nariai,

atsižvelgdami į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas švietimo įstaigoms, Pasaulio sveikatos organizacijos teikiamą informaciją, vykdant koronaviruso (COVID-19) plitimo prevenciją ir siekiant apsaugoti mūsų bendruomenės narių sveikatą, informuojame apie priimtus sprendimus:
1. Studijų procesas:
1.1. atšaukiami 2020 m. kovo 13 d. studijų užsiėmimai;
1.2. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. studijų procesas yra stabdomas.
Kiti būtini sprendimai dėl tolimesnio studijų ir darbo organizavimo proceso bus priimti artimiausiu metu. Prašome sekti informaciją.
2. Komandiruotės ir išvykos. Remiantis Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu dėl koronaviruso (covid-19) plitimo valdymo priemonių Kauno kolegijoje, stabdomi darbuotojų vizitai ir komandiruotės į užsienio šalis iki 2020 m. balandžio 30 d. Taip pat rekomenduojame susilaikyti ir nuo asmeninių kelionių į visas užsienio šalis, o ypač nuo kelionių į viruso židinių šalis: Kiniją, Italiją, Ispaniją, Prancūziją, Vokietiją, Pietų Korėją, Iraną, Singapūrą ir Japoniją.
3. Studijos ir darbas nuotoliniu būdu grįžus iš užsienio. Siekiant apsaugoti aplinkinius, prašome tuos studentus ar darbuotojus, kurie buvo išvykę vizito ar atostogų į užsienį, su savo katedros vedėju ar tiesioginiu vadovu tartis dėl studijų ir darbo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 14 dienų nuo grįžimo iš užsienio.
4. Darbuotojų darbo organizavimas. Visi darbuotojai kol kas dirba įprastai, laikydamiesi rekomenduojamų higienos reikalavimų ir vengdami nebūtinų didesnių susibūrimų. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai Kauno kolegijos darbuotojams, kuriems dėl darbo organizavimo ypatumų tiesioginio vadovo sprendimu nėra būtinybės darbo funkcijas vykdyti darbo vietoje kolegijoje, bus galimybė dirbti nuotoliniu būdu vadovaujantis 2020 m. kovo 12 d. įsakyme Nr. 1-95 patvirtinta tvarka ir suderinus su tiesioginiu vadovu.
5. Renginiai. Visi tarptautiniai ir vietiniai renginiai (konferencijos, seminarai, ekskursijos, meniniai ir kultūriniai renginiai, sporto varžybos ir kt.) yra atšaukiami iki balandžio 30 d. (informacija bus atnaujinama pasikeitus situacijai).

Kolegijoje yra reguliariai aptariami su šia neeiline situacija susiję klausimai ir priimami reikalingi sprendimai, todėl prašome sekti nuolatos atnaujinamą informaciją.

Informacija apie bibliotekos darbo laiką ir paslaugų teikimo tvarką

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius 
komunikacija@go.kauko.lt