Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedra pradeda įgyvendinti projektą  „XX a. I pusės gyvenamųjų interjerų paveldas: jo atkūrimo galimybės ir patrauklumo visuomenei didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi XX a. I pusės gyvenamaisiais interjerais, jų išsaugojimo, atkūrimo ir šiuolaikiško pritaikymo, išsaugant autentiką, galimybėmis.

Pasak Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros lektorės Atos Raškevičiūtės–Šimkevičienės, Kauno tarpukario architektūra – svarbi miesto kultūrinės tapatybės dalis, atspindinti tautinio stiliaus paieškas, modernizmo idėjas, tarptautines to laikotarpio architektūros tendencijas. „Pastaraisiais metais mieste vykdoma daug veiklų, kurių tikslas – aktualizuoti, pristatyti tarpukario laikotarpio architektūrą, didelis dėmesys skiriamas specifiniams bruožams atskleisti, pristatyti būdingus architektūros elementus ir tarpukario miestovaizdį“, – teigia projekto vadovė A. Raškevičiūtė-Šimkevičienė.

Lektorė pabrėžia, jog skirtingai nei architektūra, autentiški tarpukario interjerai itin sparčiai nyksta. „Gyvenamosios erdvės elementai – svarbūs artefaktai, atskleidžiantys praeities kasdienybės kultūrą, to meto žmonių pasaulėžiūrą. XX a. I pusės laikotarpis žymi lietuvybės atgimimą, atsispindėjusį ir nuosavuose namuose, kuriuos įrengdavo vietos meistrai, dažytojai-butų dekoratoriai, staliai. Dauguma to meto baldų, interjero tekstilės, namus puošusių meno kūrinių, buvo savų meistrų ir menininkų kūriniai“. Todėl, pasak jos, to meto gyvenamieji interjerai aktualūs kaip lietuviško dizaino ir amatų pavyzdžiai.

Projekto metu, birželio–lapkričio mėnesiais, vyks ekskursijos B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje,  J. Zikaro namuose-muziejuje, A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje. Ekskursijų metu akademinė bendruomenė, kultūros paveldo specialistai bei visi, besidomintys kultūros paveldo sritimi, bus kviečiami įdėmiau susipažinti su šių namų interjerų paveldu, sužinoti, kuo ypatingi senieji baldai, ką reiškė savotiški kambarių išplanavimo būdai.  Žinoma, bus proga sužinoti ir apie žymių tarpukario inteligentų gyvenimą minėtuose namuose.

Projekto metu taip pat vyks viešos specialistų paskaitos, kurių metu bus aptariamos XX a. I p. gyvenamųjų interjerų Lietuvoje ypatybės, šiuolaikinės senųjų interjerų detalių tvarkybos bei išsaugojimo galimybės, taip pat bus sukurtas virtualios ekskursijos maršrutas, kuriame bus pristatomi Kauno mieste esantys pastatai, išlaikę autentiškus gyvenamuosius interjerus.

Projektą finansuoja: