Elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos studijos jaunimui atveria itin plačias galimybes kurti karjerą ir, ne mažiau svarbu, prisidėti prie esminių pokyčių visuomenės tarpe. Baltijos regione pirmaujanti energetikos ir atsinaujinančios energijos bendrovė „Ignitis grupė“ skatina studentus prisidėti prie tvarios ateities pagrindo – išmanios ir modernios žaliosios energetikos – kūrimo.

Kauno kolegijoje prie „Ignitis grupė“ sukurtos iniciatyvos buvo pakviesti prisijungti Automatikos ir robotikos studijų programos I ir II kurso studentai. Bendra Technologijų fakulteto studentams skiriamų stipendijų suma – net 33 tūkst. eurų. Finansine parama siekiama prisidėti prie sklandesnės studentų, kilusių iš mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių, bei studentų, prisidedančių prie projektinių ar savanoriškų veiklų, susijusių su energetika, profesinės ateities.

Rugsėjo 8 dieną Kauno kolegijos Technologijų fakultete suburta darbo grupė susipažino su studentų pateiktomis paraiškomis „Ignitis grupė“ stipendijoms gauti, vertino pastarųjų motyvaciją, stipendijų skyrimo vertinimo kriterijus bei, priimdami sprendimą dėl stipendijų skyrimo, atsižvelgė į studentų konkursinius balus, sudarytus renkantis inžinerijos mokslus bei studijų rezultatus. Darbo grupės priimtas sprendimas – 10 mėnesių finansinį paskatinimą skirti net šešiems I kurso ir penkiems II kurso Automatikos ir robotikos studijų programos studentams. Stipendijas gaus šie I kurso studentai: Bitinas, Domas Dirmotas, Kipras Kailius, Haroldas Kelpšas, Aidas Kukučionis, Pijus Stanislovaitis ir II kurso studentai: Aistė Akavickytė, Gertautas Bradauskas, Viktorija Kvietkauskaitė, Domantas Macelis, Augustas Vaitkevičius.

Daugiau informacijos apie „Ignitis grupė“ stipendijas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams galite rasti čia.

#EnergySmartSTART programa vienija įvairias energetikos įmonių iniciatyvas, kurių tikslas – sudominti ir įtraukti žmones į ateities energetikos kūrimą. Studentai, moksleiviai ir visi, besidomintys Lietuvos energetika, kviečiami geriau pažinti šį sektorių. Sužinokite daugiau ir prisijunkite, kuriant energetiškai sumanų pasaulį!