Nauji mokslo metai Kauno kolegijoje prasidėjo sėkmingai – net penkios Kolegijos dėstytojų ir studentų kartu su Projektų skyriaus darbuotojais teiktos projektinės paraiškos studentų mokslo (meno) tyrimams vykdyti gavo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą. Įgyvendinant projektus, kaip ir ankstesniais metais, bus ugdomi studentų tyriminiai ir moksliniai gebėjimai.

„Džiaugiamės, kad šiais metais pirmą kartą finansavimą gavo ir meno srities projektai. Kauno kolegijos studentai semestrų metu vykdys ne tik mokslinius, bet ir meno tyrimus. Tai puiki galimybė studentams įgyti dar daugiau praktinės patirties studijų metu“ – sako projektų skyriaus specialistė Rūta Draskinytė.

Kauno kolegijoje 2021 m. rugsėjo – 2022 m. kovo mėn. bus įgyvendinami šie projektai:

  • „Sveikatingumo SPA paslaugų plėtojimas Lietuvos kurortuose“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0094) (tyrėja – Verslo fakulteto studentė Toma Novikaitė, tyrimo vadovas – dr. Andrius Brusokas);
  • „XX a. tarpukario Kauno interjerų puošyba. Autentiškų elementų duomenų bazė ir atrinkto objekto restauravimo analizė“ (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0111) (tyrėjas – Menų ir ugdymo fakulteto studentas Lukas Rakauskas, tyrimo vadovė – dr. Aistė Dičkalnytė);
  • „Ekosisteminių paslaugų vertinimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0006) (tyrėjas – Verslo fakulteto studentas Mantas Jonas Vilimas, tyrimo vadovas – dr. Valdemaras Makutėnas);
  • „Interjero dizaino eko-objektų projektavimo studija: konstrukcinių junginių ir medžiagų ypatumai bei jų deriniai“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0113) (tyrėjas – Menų ir ugdymo fakulteto studentas Augustinas Jonauskis, tyrimo vadovė – dr. Inga Valentinienė);
  • „Skirtingų mitybos planų įtaka antsvorį /nutukimą turinčių moterų kūno kompozicijai“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0029) (tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Lina Treigutytė, tyrimo vadovė – dr. Rasa Volskienė);

Projektų paraiškos teiktos pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

Projektai yra bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).