Prasidedant naujiems mokslo metams, Kauno kolegija primena svarbiausią informaciją apie įmokas už studijas.

Studentai, Kauno kolegijoje studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą. Studijų sutartyje nustatytoji kaina dalinama lygiomis dalimis kiekvienam semestrui. Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Kauno kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui.

Pirmo kurso studentai už pirmąjį semestrą visą studijų kainą sumoka iki rugsėjo 5 d. Studentai, kurie moka dalimis arba už studijas atsiskaito valstybės remiamomis paskolomis, už studijas atsiskaityti privalo iki lapkričio 15 d.

Studentai, neturintys galimybės sumokėti visos kainos už semestrą, gali pateikti prašymą, kad būtų leista mokėti dalimis (išskyrus pirmo kurso pirmą semestrą). Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys už studijas mokėti dalimis, turi kreiptis į savo fakultetų dekanatus / skyrių administracijos atstovus.