Šių metų kovo 15 d. Kauno kolegija, kartu su universitetų atstovais iš Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos ir Ispanijos, Paryžiuje pasirašė susitarimą dėl Europos universitetų aljanso „Uninovis“ įkūrimo, o kovo 22 d. projekto paraiška buvo oficialiai pateikta vertinimui.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis atskleidžia, kad priklausymas šiam aljansui prisidėtų prie tarptautiškumo stiprinimo, kuris yra vienas iš kolegijos 2021–2025 metų strategijos prioritetų. Tai leistų išplėsti partnerysčių tinklą, stiprinti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurti ir vykdyti jungtines studijų programas, atsivertų platesnės galimybės vykdyti tarptautines veiklas tiek dėstytojų, tiek studentų tarpe.

Priklausymas Europos universitetų aljansui „Uninovis“ taip pat prisidėtų prie mokslinio potencialo stiprinimo, o tai – svarbus žingsnis Kauno kolegijai siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu ir vykdyti profesinės magistrantūros studijas.

„Uninovis“ tikslas – iš šešių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį europinį universitetą su bendromis valdymo, mokymo ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.

Pagrindinės „Uninovis“ misijos: tapti pirmaujančiu Europos aljansu naudojant, tiriant ir valdant duomenis visose akademinėse srityse; sukurti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kryptis, grįstas naujomis pedagoginėmis metodikomis; sukurti europinį centrą, kuris sustiprintų aljanso ir visuomenės bendradarbiavimą, siekiant skatinti naujoves per įvairovę ir daugiakalbystę.