Balandžio 8–12 dienomis projekto „Universitetų potencialo panaudojimas, kuriant inovatyvius ir darnaus vystymosi principais paremtus klasterius“ (UniClaD) vadovė ir Projektų skyriaus vyr. specialistė Vytautė Giedraitienė bei Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas doc. dr. Giedrius Gecevičius dalyvavo Kauno kolegijos koordinuojamo tarptautinio „Erasmus+“ projekto UniClaD praktinėse dirbtuvėse ir partnerių susitikime Moldovoje.

Pirmosios susitikimo dienos metu doc. dr. G. Gecevičius dalinosi ekspertinėmis žiniomis vesdamas praktines dirbtuves „Informacinės technologijos žemės ūkyje“ (angl. Information technologies in agriculture). Pasak jo, pagrindinis praktinių dirbtuvių tikslas buvo proaktyviai žvelgiant į žemės ūkio sektoriaus vystymą identifikuoti svarbiausius tikslus (angl. moonshots), kuriuos pasinaudojant žiniomis grįstais sprendimais, įgyvendinsime ateityje. Tyrėjas tęsia, kad norint pasiekti numatytus tikslus būtina įveikti limituojančius veiksnius socialiniame, ekonominiame, aplinkosauginiame ir technologiniame sektoriuose.

Dirbdami tarptautinėse komandose partneriai iš šešių Europos Sąjungos šalių, taip pat Moldovos, Ukrainos ir Azerbaidžano, pritaikant informacines technologijas sėkmingai parengė žemės ūkio sektoriaus plėtrą limituojančių veiksnių identifikavimo bei iššūkių sprendimo projektus, kuriuos artimiausioje ateityje pritaikys Rytų partnerystės šalyse.

Praktinių dirbtuvių metu kiti partneriai iš Europos Sąjungos apžvelgė tokias temas kaip naujų mokymo metodikų kūrimas, inovacijų plėtra žemės ūkio ir maisto produktų klasteriuose ar „Lean“ metodikos taikymas žemės ūkyje. Vizito metu kartu su projekto partnerių delegacija taip pat buvo aplankyti ir įvertinti naujai sukurti kompetencijų ir mokslinių tyrimų centrai, apžiūrėta moksliniams tyrimams atlikti ir kompetencijoms ugdyti skirta įranga.

Ketvirtosios susitikimo dienos metu Moldovos technikos universitete Kišiniove projekto partneriai iš 23 Europos ir Azijos institucijų aptarė įgyvendintas veiklas bei kylančius iššūkius, numatė tolesnius planus, kurie bus įgyvendinti siekiant numatytų projekto rezultatų bei prisidedant prie nacionalinių, tarptautinių ir globalių iššūkių sprendimo. Taip pat buvo aptarti konkretūs planai dėl Ukrainos, Moldovos bei Azerbaidžano aukštųjų mokyklų studentų mobilumo į ES partnerių institucijas, bandomųjų projektų (angl. pilot projects), mokomųjų vadovėlių (angl. manuals) rengimo klasterių plėtros ir inovacijų temomis, taip pat praktinių dirbtuvių bei baigiamosios konferencijos organizavimo Azerbaidžane klausimai.

Projekto vadovė V. Giedraitienė akcentuoja UniClaD projekto svarbą tiek instituciniu, tiek nacionaliniu lygmeniu: „UniClaD – pirmasis tokio pobūdžio projektas, įgyvendinamas Kauno kolegijoje ir suvienijantis siekti bendrų tikslų daugiau kaip 20 partnerių iš Europos ir Azijos šalių. Labai džiugu, kad Lietuva – prioritetinis regionas tarptautiniam bendradarbiavimui Rytų Europos partnerystės šalių, t. y. Moldovos, Azerbaidžano, Ukrainos, tarpe. Didžiuojamės, kad klasterių kūrimo bei žinių perdavimo tarp aukštojo mokslo bei verslo sektoriaus klausimu mūsų šalis yra sektinas pavyzdys.“

UniClaD projekto tikslas – remiantis inovacijomis ir darnaus vystymosi principais, stiprinti aukštųjų mokyklų potencialo panaudojimą, kuriant ir sėkmingai plėtojant agrarinės pramonės klasterius. UniClaD – pirmasis tokio pobūdžio projektas, įgyvendinamas Kauno kolegijoje ir suvienijantis aukštąsias mokyklas bei agroverslų įmones iš Lietuvos, Austrijos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžano. Projekto vertė siekia beveik vieną milijoną eurų.

Daugiau informacijos apie projektą: www.uniclad.net 

Uniclad project.eu program Erasmus+ | Facebook