Gegužės 17 d. Kauno kolegijos Verslo fakultete įvyko dr. Zitos Baužienės monografijos „Neįgaliojo įsiliejimas į veiklos pasaulį” pristatymas. Jame dalyvavo knygos autorė, recenzentės dr. Salomėja Karasevičiūtė ir dr. Rasa Bartkutė. Muzikiniais garsais diskusiją paįvairino violončelininkė Elena Daunytė – daugelio tarptautinių konkursų laureatė, Čiurlionio styginio kvarteto narė. Renginį moderavo Verslo fakulteto docentė dr. Indrė Šikšnelytė-Butkienė.

Monografijos pristatymą dr. Zita Baužienė pradėjo nuo svarbiausių tyrimo rezultatų, pabrėždama atliktą empirinį fenomenologinį tyrimą, kurio dėmesio objektas – neįgalaus asmens galimybės visavertiškai dalyvauti veiklos pasaulyje. Anot autorės, leidinyje pateikiama statistinė duomenų analizė, aktualizuojant neįgaliųjų charakteristiką, išsamiai aptariama Lietuvos Respublikos teisinė bazė, taip pat neįgaliųjų galimybės įsilieti į darbo rinką užsienyje ir Lietuvoje. Be to, autorė pristatė, jog monografijoje atskleidžiamos šešiolikos tyrimo dalyvių patirtys, taikant giluminio interviu metodą, surenkant radinius, juos kategorizuojant, tokiu būdu įvardijant reikšminius individų tikrovę sudarančius elementus, kurių visuma įsteigia veiklos pasaulį kaip asmeninį naratyvą, siekiant savirealizacijos ir gyvenimo kokybės.

Dr. Baužienė džiaugiasi išleista monografija ir tiki jos sėkme. Ji taip pat pabrėžia, kad dar daug reikia ištirti šioje srityje. „Monografija gali būti naudinga socialinių mokslų studentams kaip mokomoji medžiaga, nes išsamiai analizuojami socialiniai ir teisiniai neįgalumo bei veiklos pasaulio aspektai. Šis leidinys vertingai apima ir jungia mokslinę ir praktinę tikrovę, kas leidžia įvardinti monografijos įvairialypį aktualumą“, – sakė knygos autorė dr. Zita Baužienė.

Renginį autorė užbaigė priimdama sveikinimus iš Kauno kolegijos Verslo fakulteto bendruomenės, pati dėkodama visiems už indėlį, diskusiją, įsitraukimą ir cituodama Leonidą Donskį. „Mes nesame skruzdės ar bitės, kurias kas nors suklasifikavę galėtų pateikti kaip rūšinius darnos ir sugyvenimo pavyzdžius. Žmonių rūšiavimas ir klasifikavimas man yra viena iš pamatinių barbarystės apraiškų“ (L. Donskis).

Dr. Zitos Baužienės monografijos „Neįgaliojo įsiliejimas į veiklos pasaulį“ citata koncentruotai perteikianti monografijos esmę.

„Negalios fenomenas yra kultūros reiškinys, nes galia ir negalia yra žmonių mąstysenos ir jų susitarimo dalykas, todėl labai priklausomas nuo esamojo laiko, taip pat paveldimų įsitikinimų ir vertinimų. Galbūt todėl neįgalieji nuolat ieško galimybių įsilieti į socialinę aplinką – veiklos pasaulį ir taip ne tik susikurti materialiąją gerovę, bet ir realizuoti save kaip asmenybę, o tai yra būtina kiekvieno individo gyvenimo kokybės sąlyga” (Baužienė, 2023).