Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė išrinkta Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininke. Lietuvos bibliotekų taryba yra institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami šalies bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai. Lietuvos bibliotekų tarybos sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

„Tai didelis kolegų pasitikėjimas ir įvertinimas gebėti atstovauti visoms Lietuvos bibliotekoms ir jų vartotojų poreikiams. Lietuvoje yra 2152 įvairios paskirties bibliotekos: nacionalinė, audiosensorinė, apskričių viešosios, savivaldybių viešosios, mokslo įstaigų, mokyklų, muziejų, specialiosios ir kitos. Bibliotekos aptarnauja apie 1 mln. vartotojų, kasmet turi apie 18 mln. lankytojų, teikia pačias įvairiausias paslaugas. Taip pat skiriasi bibliotekų pavaldumas, kuris bibliotekų atstovus įpareigoja dar labiau bendradarbiauti. Bibliotekininkams bibliotekos yra gyvenimo būdas, o padėti atėjusiam į biblioteką – džiaugsmas. Tikiu, kad šiomis pareigomis galėsiu prisidėti įgyvendinant mūsų visų viziją, jog visos bibliotekos gali bendrai siekti tikslų būti modernios ir vis patrauklesnės savo vartotojams. O visuomenė vis labiau atras puikias bibliotekas ir sužinos apie naujas paslaugas“, – pabrėžia dr. L. Šarlauskienė.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu trejiems metams patvirtinta šios sudėties Lietuvos bibliotekų taryba:

Lina Šarlauskienė – Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė, deleguota Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė);

Danguolė Abazoriuvienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos;

Inga Davidonienė – Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorė;

Vincas Grigas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentas;

Laura Juchnevič – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;

Ingrida Kasperaitienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos;

Dalia Kašinskienė – Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos;

Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, deleguota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;

Žaneta Pratusevičienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja, deleguota Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos;

Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;

Lina Šarlauskienė – Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė, deleguota Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos;

Edita Urbonavičienė – Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos;

dr. Loreta Žadeikaitė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja, deleguota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.