Mieli Kauno kolegijos bendruomenės nariai,

Kovo 11-oji simbolizuoja nepalaužiamą mūsų tautos valią ir ryžtą gyventi nepriklausomoje valstybėje.

Mylėkime, gerbkime ir didžiuokimės savo laisva šalimi. Džiaukimės iškovota laisve patiems priimti sprendimus už savo gyvenimą. Tegul laisvės dvasia telkia mus gyventi dorai, teisingai ir prisiimant atsakomybę už tėvynę, šeimą ir artimų žmonių gyvenimus.

Kurkime savo krašto gerovę gražiais ir prasmingais darbais!

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena sveikina Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis