Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis sveikina bendruomenės narius Rugsėjo 1-osios proga.