Kauno kolegija, plėtodama akademinės etikos principus bei inovacijų kultūrą, siekia dirbtinio intelekto (DI) įrankių sėkmingos integracijos ir etiško naudojimo studijų, mokslo komunikacijos, administracinėse ir kitose veiklose. DI įrankiai turi būti naudojami, gebant kritiškai vertinti DI įrankių generuojamus rezultatus ir jų patikimumą, atsižvelgiant į veiklos tikslus, siekiamus rezultatus ir akademinės etikos, autorių teisių, plagiato prevencijos, asmens duomenų saugos, atsakomybės, skaidrumo, nediskriminavimo nuostatas.

Dirbtinio intelekto įrankių etiško naudojimo gaires Kauno kolegijoje ir daugiau informacijos rasite čia.