Vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-105 „Dėl apgyvendinimo paslaugų Kauno kolegijos bendrabučiuose organizavimo tvarkos“ ir vykdant koronaviruso COVID-19 prevenciją, bendrabučio gyventojus (studentus) karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (terminas gali būti pratęstas), raginame, esant galimybei, išvykti iš bendrabučių ir tęsti studijų procesą nuotoliniu būdu iš namų.

Gyventojai (studentai), negalintys išvykti dėl svarbių aplinkybių, privalo iki 2020 m. kovo mėn. 20 d. 00:00 val. apgyvendinimo skyriaus vedėjai el. paštu apgyvendinimas@go.kauko.lt pateikti motyvuotą prašymą (nėra galimybės parvykti į gyvenamąją vietą, būtinybė dėl darbo, sveikatos priežastys ir pan.) likti gyventi bendrabutyje. Gyventojas (studentas), nepateikęs prašymo, gali būti neįleidžiamas į bendrabutį.

Gyventojams, išvykusiems iš bendrabučių nuo karantino paskelbimo datos, už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (laikotarpis gali būti pratęsiamas, atsižvelgiant į sprendimus dėl karantino šalyje) apgyvendinimo mokestis nebus skaičiuojamas. Išvykę gyventojai į bendrabutį galės grįžti tik tada, kai direktoriaus įsakymu bus paskelbta karantino pabaiga.

Prašome grįžusių iš užsienio šalių asmenų nevykti į bendrabutį. Nesant tokiai galimybei, gyventojas (studentas) turi informuoti apgyvendinimo skyriaus vedėją, pagrįsdamas prašymą grįžti į bendrabutį. Tokiu atveju jis privalomai bus apgyvendintas 14 dienų karantino laikotarpiui atskirame bendrabučio kambaryje. Likusiems gyventi bendrabutyje būtina laikytis asmens higienos reikalavimų ir vengti susibūrimų bendrabučių patalpose.

Pajutus gripo simptomus (karščiavimą, kosulį, apsunkintą kvėpavimą), gyventojas (studentas) turi informuoti Apgyvendinimo skyriaus vedėją ir laikytis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų. Karantino laikotarpiu pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami.

Nesilaikant šių įpareigojimų bus taikomos drausminės priemonės.