Vasario 6 dieną skelbiami kandidatai į Kauno kolegijos darbo tarybą, kurią įpareigoja išrinkti Naujasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario 22 d. 9.00 -15.00 val., balsuojant Kolegijos Dokumentų valdymo tarnyboje ir akademinių padalinių dekanatuose (raštinėse). Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija turintys Kolegijos darbuotojai (dėstytojai, administracijos darbuotojai, studijas aptarnaujantis personalas, ūkio darbuotojai).

Darbo  taryba  renkama  remiantis  visuotine  ir  lygia  rinkimų  teise  slaptu  balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Į  Darbo  tarybą  renkami  11  (vienuolika)  narių  iš dviejų sudarytų  kandidatų  sąrašų – darbuotojų siūlomų kandidatų sąrašo ir Profesinės sąjungos siūlomų kandidatų sąrašo.

Kiekvienam rinkimuose dalyvaujančiam darbuotojui pasirašytinai išduodamas balsavimo  biuletenis, kuriame jis turės pažymėti tuos kandidatus, už kuriuos atiduoda balsą.

Darbo tarybos rinkimų komisija primena: darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas. Darbuotojai per darbo tarybą turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviu, su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

2017 m. gruodžio 28 d. Kauno kolegijos direktorius  įsakymu buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija ir patvirtintas Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas.

Kandidatai į Kauno kolegijos darbo tarybą

Kolegijos darbuotojų iškelti kandidatai

Vardas pavardė Pareigos
Arminienė Aušra VEF praktinio mokymo firmos vadovė, lektorė
Baranauskas Vytas TF prodekanas, lektorius
Beržinskas Nerijus Pramonės pastatų komplekso Ūkio dalies vedėjas
Čapskas Audrius TF lektorius
Čiurinskaitė Laimutė MF sekretorė, laborantė
Danilevičienė Sigita VEF studijų vedėja, lektorė
Jurkševičiūtė Gintarė TF sekretorė, asistentė
Lamsodienė Evelina MF lektorė
Mačiulienė Vilija VEF lektorė
Meškelienė Nijolė JVMF prodekanė, lektorė
Mieldažienė Danguolė MF studijų vedėja, lektorė
Saulėnienė Sigita JVMF dekanė, docentė
Starkuvienė Jurgita TF sekretorė-administratorė, asistentė
Sulachat Vaikšnorienė Vaiva MF lektorė
Vaitkevičienė Vida Dokumentų valdymo tarnyba, Archyvarė
Valiaugienė Jolanta Užsienio ryšių tarnybos vadovė, lektorė
Valkūnienė Rita Personalo tarnyba, Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Veverskytė Aistė Viešųjų ryšių ir marketingo tarnybos viešųjų ryšių koordinatorė, VEF lektorė
Vitkutė – Zvezdinienė Iveta VEF Teisės katedros vedėja, lektorė
Žygelytė Jovita TF administratorė
Žukauskas Gintaras Senamiesčio pastatų komplekso Ūkio dalies vedėjas
Žukauskienė Jurgita Dokumentų valdymo tarnybos vedėja
Vasilavičiūtė Inga MF asistentė


Darbuotojų profesinės sąjungos iškelti kandidatai

Vardas pavardė Pareigos
Eimutienė Sigrida Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė, VEF asistentė
Kriaučiūnienė Sidona MF sekretorė-referentė, administratorė
Lukšaitienė Audronė VEF Turizmo ir viešbučių vadybos katedros vedėja, lektorė

 

Anksčiau skelbta informacija