Gruodžio 20 d. įvyko pirmasis taikomųjų mokslinių tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo komiteto posėdis. Posėdžio metu komiteto pirmininku išrinktas Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas dr. Giedrius Gecevičius, komiteto pirmininko pavaduotoja išrinkta Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros docentė dr. Rasa Tamulienė.

Komitetą sudaro 7 asmenys:

  1. Dr. Giedrius Gecevičius, Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas (komiteto pirmininkas);
  2. Dr. Rasa Tamulienė, Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros docentė (komiteto pirmininko pavaduotoja);
  3. Dr. Rima Jasnauskaitė, Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro docentė;
  4. Dr. Ernesta Trečiokienė, Technologijų fakulteto Maisto ir agrotechnologijų katedros docentė;
  5. Dr. Zita Baužienė, Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros docentė;
  6. Neringa Lisina, Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė;
  7. Dr. Vilija Fominienė, Lietuvos sporto universiteto profesorė.

Primename, kad tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas reikalingas tyrėjams atliekant tyrimus šiais atvejais:

  • atliekant socialinių ir humanitarinių mokslų sričių tyrimus, kai tiriamieji yra žmonės;
  • atliekant kitų mokslo sričių tyrimus, jei juose naudojami socialinių mokslų tyrimų metodai, o tiriamieji yra žmonės;
  • atliekant visų mokslų sričių tyrimus, kurių metu renkami ir (ar) tvarkomi asmens duomenys.

Prašymai ir kiti su tyrimais susiję dokumentai teikiami Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis iki kiekvieno mėnesio 10 d., išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius.