Biblioteka ir informacijos išteklių centras pastarąjį penkmetį kryptingai prisideda prie Kauno kolegijos strateginių tikslų, nuolat diegia inovacijas ir teikia kokybiškas paslaugas bendruomenei. Norint efektyviau valdyti turimus informacijos išteklius ir suteikti tinkamą prieigą bendruomenei, 2020 m. kolegijoje buvo nuspręsta įdiegti naujas tarptautines Exlibris tiekėjo sistemas Alma ir Primo VE. Šios sistemos pradėtos diegti pagal Exlibris patvirtintą planą 2021 m. kovo pradžioje, per pusmetį sėkmingai įdiegtos ir gruodžio pabaigoje pradėtos naudoti realioje aplinkoje. Šios sistemos Lietuvoje buvo diegiamos pirmą kartą kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu ir Vytauto didžiojo universitetu.

Šios sistemos įdiegtos vietoje anksčiau naudotų to paties tiekėjo sistemų Aleph ir Primo, kuriomis kolegija naudojosi per eLABa konsorciumą. Alma sistema, kuria dirba bibliotekos darbuotojai, yra skirta visiems bibliotekiniams procesams (išteklių komplektavimui, katalogavimui, apskaitai, vartotojų autentifikacijai, leidinių skolinimui ir pretęsimams vartotojams, vartotojų duomenų ir informavimo valdymui, prenumeruojamų ir atviros prieigos išteklių nustatymui sklaidai, įvairios statistinės informacijos gavimui ir kt.). Primo VE, vartotojams žinoma kaip Virtuali biblioteka, skirta visų rūšių informacijos išteklių paieškai bei prieigai gauti, prisijungti prie savo paskyros. Šios modernios, debesijos platformos sistemos įdiegtos dėl tinkamesnių technologinių sprendimų, bei norint savarankiškai ir efektyviai valdyti turimus informacijos išteklius. Naujosiomis sistemos galima dirbti prisijungus bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje. Jos tarpusavyje yra tiesiogiai susietos, nereikalinga papildomi įrankiai ir darbai el. išteklių konfigūravimui bei visų išteklių perdavimui į virtualią biblioteką. Alma taip pat išsprendė buvusias problemas dėl bibliotekos šaltinių duomenų pritaikymo savo vartotojams, nes anksčiau bibliotekos ištekliai buvo bendrame Lietuvos kolegijų kataloge. Primo VE sistemoje esantys ištekliai, nuorodos ir nustatymai yra lengvai pritaikomi pagal kolegijos poreikius, greitai patikrinama ir koreguojama prieiga prie šaltinių ir kt. Naudojant naująsias sistemas galima tiesioginė prieiga prie šių sistemų generuojamų duomenų analitikos ir statistikos posistemių, kuriose galima gauti gausybę tipinių duomenų ataskaitų bei kurti jas pagal savo institucijos poreikius. Šių funkcionalumų nebuvo galima padaryti ar gauti naudojant konsorciumo adminstruojamas sistemas.

Savarankiškai diegiant, administruojant ir naudojant naujas sistemas iškyla daug iššūkių dėl žinių įgijimo, nuolatinio mokymosi, problemų sprendimų, tačiau tai atsiperka puikiu rezultatu kolegijos bendruomenei.