Kovo 21–23 dienomis Kauno kolegija bei partneriai iš Belgijos, Suomijos, Latvijos ir Kipro dalyvavo programoje „Train the Trainer“, kuri vyko Belgijoje, Thomas More taikomųjų mokslų universitete. Ši programa – tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ (SEinHE) dalis.

Tris dienas vykusiame susitikime, pasitelkiant sudarytą socialinio verslumo mokymo metodiką, kompetencijas tobulino 15 įvairių studijų programų dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų. Pagrindinis mokymų tikslas – edukuoti apie socialinį verslumą, kuriantį inovatyvius pedagoginius metodus, kuriuos būtų galima pritaikyti dėstymo veikloje bei stiprinti dalyvių profesinį įvaizdį: didinti kompetencijas taikant naujus mokymo metodus, plėtoti tarpkultūrinį bendravimą, stiprinti užsienio kalbų įgūdžius ir plėsti savo žinias apie socialinį verslumą.

Pasibaigus programai, siekdami pasidalinti gerąja patirtimi su kolegomis, dalyviai rengs pakartotinę mokymų programą savo aukštojo mokslo įstaigose: dėstomuose studijų dalykuose pritaikys įgytas žinias, kompetencijas ir įgūdžius, tokiu būdu siekdami prisidėti prie įvairių studijų programų studentų socialinio verslumo įgūdžių ir kompetencijų ugdymo.

„Erasmus+“ strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje projektą „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ (SEinHE) (2020-1-LT01-KA203-078013) koordinuoja Kauno kolegija bei nuo 2020-ųjų  įgyvendina kartu su partneriais iš Suomijos, Belgijos, Kipro ir Latvijos. Projektu siekiama suteikti naujų įžvalgų apie socialinį verslumą aukštosiose mokyklose, stiprinti dėstytojų socialinio verslumo kompetencijas.

Šiais metais projekto partneriai kartu sudarys naują studijų dalyką Socialinis verslumas, kuris bus integruotas į projekto partnerių – aukštųjų mokyklų – studijų procesą ir studentams siūlys intensyviosios programos (IP) galimybę. Šis projektas bus užbaigtas rudenį Lietuvoje organizuojama baigiamąja konferencija. Tikimasi, kad projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai įgis socialinio verslumo žinių ir aktyviai prisidės prie kultūros, socialinių ir ekonominių procesų puoselėjimo Lietuvoje ir Europoje.