Kauno kolegijoje jau penktąjį kartą organizuota tarptautinė konferencija sulaukė tiek lietuvių, tiek užsienio partnerių dėmesio. Konferencijos dalyviai ir klausytojai pranešimų klausė ir ir diskusijose dalyvavo tiesiogiai, o su visais mokslo aktualijomis besidominčiais, bet negalėjusiais dalyvauti, dalijamės tądien skaitytais pranešimais. Kovo 26 dieną vykusi tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD) pritraukė daug klausytojų, o plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė specialistai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Šios konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms ir tvariam regionų vystymuisi.

Plenarinėse sesijoje pristatyti keturi pranešimai, kuriuose analizuojami mokslo taikomieji tyrimai ir pateikiamos specialistų įžvalgos sumanaus regiono vystymo, finansinių technologijų taikymo, inovacijų taikymo ir mokslo priartinimo prie visuomenės temomis. Kviečiame išklausyti dėmesio vertų pranešimų:

Strateginio valdymo ekspertas, Kauno technologijos universiteto profesorius habil. dr. Robertas Jucevičius konferenciją pradėjo pranešimu apie sumanaus regiono, grįsto informatyvumu, darna, inteligentiškumu, dinamiškumu nuolatinio mokymosi procesu, vystymą.

Remdamasis Kauno pavyzdžiu, „Kaunas In“ direktorius Tadas Stankevičius pasakojo apie sprendimus skatinti inovacijas regione ir dalijosi sukaupta patirtimi apie sumanaus miesto viziją ir galimybes jį plėsti.

Norbertas Steinhaus, tarptautinio „Science Shop“ (Mokslo krautuvės) tinklo koordinatorius, dalijasi gerąja užsienio šalių patirtimi ir gilinasi į visuomenės įsitraukimą į mokslą, mokslo reagavimą į pilietinės visuomenės problemas.