Kauno kolegijos Verslo fakulteto Apskaitos ir Finansų studijų programų studentams nuo šių metų bus pradėtos skirti apskaitos, mokesčių, teisės ir finansinių verslo konsultacijų įmonės „Grant Thornton Baltic UAB“ vienos iš įkūrėjų ir ilgametės Kauno kolegijos dėstytojos Almos Ziziliauskienės vardo stipendijos. Šis ypatingas žingsnis – tai daugelį metų trunkančios partnerystės rezultatas.

Daugiau kaip 30 metų patirties akademiniame ir verslo pasaulyje turinčios apskaitos ir finansų ekspertės Almos Ziziliauskienės vardo stipendija skiriama pabrėžti jos indėlį bei įdėtą darbą šioje profesinėje srityje bei pratęsti pastangas tobulinti apskaitos profesiją ir jos padėtį Lietuvoje, skatinant ugdyti aukščiausio lygio ekspertus.

Įsteigiant vienkartinę 500 Eur stipendiją, siekiama skatinti geriausius Finansų ir Apskaitos studijų programų studentus, pasiekusius aukštų studijų, mokslinės tiriamosios veiklos bei visuomeninės ir studijų taikomosios veiklos rezultatų.

Pretenduoti į ją galės tie studentai, kurių svertinis studijų vidurkis bus ne žemesnis nei 8,5 balo ir baigiamojo darbo vertinimas nebus žemesnis kaip 9. Kandidatus galės teikti dėstytojai ir patys studentai, pateikdami tam skirtą prašymą. Stipendija bus skiriama vienam Finansų ar Apskaitos trečio kurso studentui (-ei) pavasario semestre.

A. Ziziliauskienė, „Grant Thornton Baltic UAB“ nuotr.

Alma Ziziliauskienė yra išskirtinė apskaitos ir finansų ekspertė, atestuota auditorė, ilgametė Kauno kolegijos dėstytoja. Per daugiau kaip 30 metų patirties akademiniame ir verslo pasaulyje A. Ziziliauskienė konsultavo įvairaus profilio, dydžio ir industrijų įmones, taip pat prisidėjo prie daugybės išskirtinių įvairaus pobūdžio ir sudėtingumo apskaitos projektų, už aktyvų dalyvavimą profesinėje veikloje apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo medaliu. 2007–2022 m. A. Ziziliauskienė buvo įmonės „Grant Thornton Baltic UAB“ partnerė, atsakinga už apskaitos departamento veiklą, ryšių su apskaitos klientais, socialiniais partneriais, akademiniu pasauliu palaikymą. Šiuo metu specialistė tęsia darbus ir perduoda išmintį kaip verslo vystymo vadovė. Daugiau kaip 20 metų aktyviai dalyvaudama kolegijos veikloje, vesdama paskaitas bei vertindama studentų baigiamuosius darbus, A. Ziziliauskienė aktyviai prisidėjo auginant ateities Lietuvos ekspertus.