Kauno kolegijos Kokybės valdymo skyrius kasmet atlieka studentų apklausas – siekiama įsiklausyti į studentų poreikius, pasiūlymus ir operatyviai imtis tikslingų priemonių. Šįmet apklausų vykdytojai informuoja, jog apklausos puikiai pavyko, studentai itin pozityviai žvelgia į studijų aplinkas, noriai teikia pasiūlymus institucijai tobulėti ir augti.                        

2019 metais žiemos–pavasario metu atliktų studentų apklausų tikslai – atskleisti  pirmakursių požiūrį į studijas Kauno kolegijoje bei sužinoti studijų pasirinkimo motyvus; išsiaiškinti vyresniųjų studentų nuomonę apie studijas, jų kokybę bei sudaromas sąlygas studijuoti Kauno kolegijoje.

Pirmakursių pasirinkimo studijuoti Kauno kolegijoje pagrindiniai motyvai – teorinių ir praktinių žinių dermė. Nemažai įtakos turi draugų, pažįstamų, studijavusių šioje aukštojoje mokykloje, rekomendacijos. Respondentai atsižvelgė į studijų programų perspektyvumą – patvirtino faktą, jog Kauno kolegijoje realizuojamos studijų programos yra paklausios darbo rinkoje, o kuriant naujas specialybes būtinas dialogas su verslo pasauliu.

Vyresniųjų kursų studentų pasitenkinimą studijomis lemiantys veiksniai, anot respondentų, yra dėstytojų teorinių žinių ir praktikos sąsaja, dėstytojų bendravimas ir bendradarbiavimas. „Apklausų metu pagrindiniai studentų minėti akcentai  – moderni laisvalaikio ir studijų infrastruktūra bei dėstymo kokybė“, – akcentuoja Kauno kolegijos Kokybės valdymo skyriaus vyr. specialistė Kristina Adomaitienė.

„Mums svarbi kiekvieno studento nuomonė: išanalizavome apklausų rezultatus ir imamės priemonių – jau numatytas veiklos planas kokybei gerinti“, – apie tolimesnius žingsnius informuoja vyr. specialistė.