Stiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, Vyriausybė gegužės 22 d. pritarė Alytaus kolegijos reorganizacijai – nuo liepos 1 d. ji pradės veikti kaip Kauno kolegijos padalinys. Tai leis išsaugoti regione vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir regiono poreikiams aktualių studijų programų, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kauno kolegijos padalinyje Alytuje numatoma plėtoti bendruomenės kolegijos (angl. community college) koncepciją. Padalinio veikla bus grindžiama mokymosi visą gyvenimą principais: vykdomos aukštojo mokslo studijos, veiksiančiame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamos mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, atliekami tiriamieji darbai ir projektai, teikiamos kvalifikavimo ir perkvalifikavimo paslaugos. Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas, kurti maisto technologijų laboratorijas.

Priėmimo tvarka nesikeičia

Šiemet norintiesiems pradėti studijas Alytaus kolegijoje priėmimo tvarka nesikeičia – kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikės rinktis šią aukštąją mokyklą ir priėmimas vyks būtent į ją.

Studentai, 2024 m. bendrojo priėmimo metu stosiantys į Alytaus kolegiją, bendrojo priėmimo sistemoje bus informuojami, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. Alytaus kolegija prijungiama prie Kauno kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos jau su Kauno kolegija.

Nuo kitų mokslo metų baigiantieji kolegines studijas Alytuje gaus Kauno kolegijos profesinio bakalauro diplomus.

Alytaus kolegijos reorganizavimas neturės įtakos studijų proceso organizavimui. Kauno kolegijai pereina visos reorganizuojamos Alytaus kolegijos teisės ir pareigos – ji rūpinsis ir visų įsipareigojimų studentams pagal iki reorganizavimo pasirašytų studijų sutartis vykdymu. Studijos ir toliau vyks Alytuje.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai.

Plane įtvirtinta, kad ne mažiau kaip pusė valstybinių kolegijų dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį, susijusią su dėstomuoju dalyku, o praktiniam rengimui turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis studijų programos apimties. Tai reiškia, kad praktiniam rengimui bus skiriama ne mažiau kaip 1 metai.

Taip pat numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.